Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Министарство привреде прати усклађеност годишњих/трогодишњих програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија са њиховом реализацијом и оствареним резултатима.

На основу достављених извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа за период од 1. јануара  до 31. марта 2017. године, припремљена је Анализа пословања јавних предузећа за овај период.

Погледајте Анализау пословања јавних предузећа за период од 1. јануара  до 31. марта 2017.