Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

23. јуна 2017.

Јавна набавку број 35/2017 – Изградња саобраћајнице, фекалне и атмосферске канализације, водоводне мреже, телекомуникационе мреже и електроенергетске инсталације у индустријској зони Чукарка у Прешеву

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 35/2017 Изградња саобраћајнице, фекалне и атмосферске канализације, водоводне мреже, телекомуникационе мреже и електроенергетске инсталације у индустријској зони Чукарка у Прешеву   Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22. јуна 2017.

Јавна набавка број 44/2017 – Извођење додатних радова на реконструкцији фискултурног блока Економске школе, град Ваљево

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 44/2017– Извођење додатних радова на реконструкцији фискултурног блока Економске школе, град Ваљево     Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

5. јуна 2017.

Јавна набавка број 40/2017 – Извођење додатних радова на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 40/2017 – Извођење додатних радова на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница   […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30. маја 2017.

Јавна набавка број 39/2017 – Извођење додатних радова на изградњи објекта културе-зграде легата Николе Коке Јанковића (Српска академија наука и уметности), град Крагујевац

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 39/2017 – Извођење додатних радова на изградњи објекта културе-зграде легата Николе Коке Јанковића (Српска академија наука […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26. маја 2017.

Јавна набавка број 32/2017 – Изградња мреже за снабдевање водом у индустријској зони Пуковац у Дољевцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 32/2017 Изградња мреже за снабдевање водом у индустријској зони Пуковац у Дољевцу Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

5. маја 2017.

Jавнa набавкa број 24/2017 – Изградња дела обилазнице у индустријској зони Бунушевац у Врању

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 24/2017 Изградња дела обилазнице у индустријској зони Бунушевац у Врању   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

4. маја 2017.

Jавнa набавкa број 31/2017 – Изградња водоводне мреже у индустријској зони у Владичином Хану

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 31/2017 Изградња водоводне мреже у индустријској зони у Владичином Хану   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

4. маја 2017.

Јавна набавка број 28/2017 – Реконструкција водоводне мреже у радној зони у Блацу, прва фаза

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 28/2017  Реконструкција водоводне мреже у радној зони у Блацу, прва фаза   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28. априла 2017.

Јавна набавка мале вредности број 21/2017 – Изградња дуплог кабловског прикључног вода и дистрибутивне трафостанице у радној зони у Бачу

На основу члана 60. став 1. тачка 2)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број 21/2017 Изградња дуплог кабловског прикључног вода и дистрибутивне трафостанице у радној зони у Бачу Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28. априла 2017.

Јавна набавка број 16/2017 – Извођење радова на побољшању државног пута I Б23 постављањем инсталације јавног осветљења на деоници Коловрат-Велика Жупа у Пријепољу, друга фаза

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 16/2017  Извођење радова на побољшању државног пута IБ23 постављањем инсталације јавног осветљења на деоници Коловрат-Велика Жупа у Пријепољу, друга фаза   Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА