Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

09.10.2017.

Јавна набавка број 128/2017 – Изградња и реконструкција локалног цевовода за дистрибуцију воде у Пословно-предузетничкој зони Палилула у Сокобањи

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 128/2017 Изградња и реконструкција локалног цевовода за дистрибуцију воде у Пословно-предузетничкој зони Палилула у Сокобањи   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.10.2017.

Jавна набавка број 133/2017 – Изградња дела секундарне мреже за снабдевање водом Радно-пословне зоне југозапад „Петља Дољевац“ и Пословне зоне Кочане, општина Дољевац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 133/2017 Изградња дела секундарне мреже за снабдевање водом Радно-пословне зоне југозапад „Петља Дољевац“ и Пословне зоне Кочане, општина Дољевац   Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.10.2017.

Jавнa набавкa број 126/2017 – Изградња колектора кишне канализације у Индустријској зони у Коцељеви

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 126/2017  Изградња колектора кишне канализације у Индустријској зони у Коцељеви   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.09.2017.

Јавна набавка број 131/2017 – Изградња фискултурне сале за потребе Специјалне школе „Први новембар“ и корисника услуга Јавне установе „Зрачак“, град Чачак

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 131/2017 Изградња фискултурне сале за потребе Специјалне школе „Први новембар“ и корисника услуга Јавне установе „Зрачак“, град Чачак Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.09.2017.

Jавнa набавкa мале вредности број 130/2017 – Реконструкција постојећег спортског терена основне школе „Димитрије Давидовић” у Удовицама, град Смедерево

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број 130/2017                              Реконструкција постојећег спортског терена основне школе  „Димитрије Давидовић” у Удовицама, град Смедерево   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2017.

Јавна набавка број 129/2017 – Реконструкција дела локалног пута Л-17 (Бела Црква – Ликодра) и дела локалног пута од прикључка на државни пут IIБ реда број 334 до моста на реци Ликодри, општина Крупањ

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 129/2017 Реконструкција дела локалног пута Л-17 (Бела Црква – Ликодра) и дела локалног пута од прикључка на државни пут IIБ реда број 334 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2017.

Јавна набавка број 117/2017 – Изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост“, општина Врњачка Бања

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 117/2017 Изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост“, општина Врњачка Бања Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2017.

Јавна набавка број 123/2017 – Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 123/2017   Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.09.2017.

Jавнa набавкa број 127/2017 – Рехабилитација општинског пута ОП-45, Горња Јајина – Бунушки Чифлук у Радној зони у Вучју, град Лесковац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 127/2017 Рехабилитација општинског пута ОП-45, Горња Јајина – Бунушки Чифлук у Радној зони у Вучју, град Лесковац   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.09.2017.

Јавна набавка број 121/2017 – Изградња јавног осветљења у пословној зони Баљевац на Ибру и на приступном путу до пословне зоне, општина Рашка

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 121/2017 Изградња јавног осветљења у пословној зони Баљевац на Ибру и на приступном путу до пословне зоне, општина Рашка Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА