Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

21.01.2019.

Jавнa набавкa број 3/2019 – Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел“ до насеља „Вагон чарда“ у општини Апатин

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 3/2019  Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел“ до насеља „Вагон чарда“ у општини Апатин   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.12.2018.

Јавна набавка број 103/2018-Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.12.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 105/2018 – Извођење додатних радова на завршетку спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 105/2018 – Извођење додатних радова на завршетку спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 104/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији Спомен – парка „Брдо Мира”, општина Горњи Милановац

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 104/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији Спомен – парка „Брдо Мира”, општина Горњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 102/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“ са доградњом фискултурне сале, град Крагујевац

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 102/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“ са доградњом фискултурне сале, град […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.11.2018.

Јавна набавка број 100/2018 – Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 100/2018 Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

02.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 101/2018 – Извођење додатних радова на рехабилитацији коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и изградња тротоара у Улици Николе Тесле, општина Житорађа

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 101/2018 – Извођење додатних радова на рехабилитацији коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

02.11.2018.

Jавнa набавкa број 99/2018 – Изградња фискултурне сале Основне школе „Живко Томић” у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 99/2018  Изградња фискултурне сале Основне школе „Живко Томић” у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 97/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи зграде дечијег вртића „Полетарац“ у Чачку

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 97/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи зграде дечијег вртића „Полетарац“ у […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 96/2018 – Извођење додатних радова на доградњи кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић“ Радаљ, општина Мали Зворник

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 96/2018 – Извођење додатних радова на доградњи кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић“ […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА