Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

17.05.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 55/2018 – Извођење додатних радова на санацији, адаптацији и ревитализацији фасаде зградe здања Старог Начелства у Пожаревцу-фаза 1 Централни брод пројекта

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 55/2018 – Извођење додатних радова на санацији, адаптацији и ревитализацији фасаде зградe здања Старог Начелства […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.05.2018.

Jавнa набавку број 52/2018 – Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 52/2018 Изградња дечијег вртића у Црњеву, општина Ивањица   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2018.

Јавна набавка број 50/2018 – Реконструкција улица Душанове, Косовске и Доситејеве и приступне улице у општини Коцељева

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 50/2018 Реконструкција улица Душанове, Косовске и Доситејеве и приступне улице у општини Коцељева   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.05.2018.

Јавна набавка број 54/2018 – Рехабилитација улице Вулета Поповића, општина Деспотовац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 54/2018 Рехабилитација улице Вулета Поповића, општина Деспотовац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.05.2018.

Јавна набавка број 58/2018 – Извођење додатних радова на изградњи Предшколске установе – друга фаза, општина Темерин

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 58/2018 – Извођење додатних радова на изградњи Предшколске установе – друга фаза, општина Темерин […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.05.2018.

Јавна набавка број 57/2018 – Изградња – реконструкција пешачке стазе и јавне расвете у викенд насељу на Копаонику, општина Рашка

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 57/2018  Изградња – реконструкција пешачке стазе и јавне расвете у викенд насељу на Копаонику, општина Рашка Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

10.05.2018.

Јавна набавка број 56/2018 – Реконструкција улица у Белој Паланци

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 56/2018 Реконструкција улица у Белој Паланци   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.05.2018.

Јавна набавка број 53/2018 – Извођење додатних радова на изградњи дечијег вртића, општина Владичин Хан

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 53/2018 – Извођење додатних радова на изградњи дечијег вртића, општина Владичин Хан Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.05.2018.

Јавна набавка број 27/2018 – Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 27/2018  Реконструкција објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

04.05.2018.

Јавна набавка број 37/2018 – Реконструкција и доградња атлетског стадиона у Краљеву

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 37/2018   Реконструкција и доградња атлетског стадиона у Краљеву Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА