Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

19.03.2018.

Јавна набавка број 14/2018 – Изградња улице у насељу Крстине, општина Косјерић

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 14/2018      Изградња улице у насељу Крстине, општина Косјерић   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.03.2018.

Jавнa набавкa број 15/2018 – Реконструкција и доградња некатегорисаног пута у Врнчанима, град Чачак

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 15/2018 Реконструкција и доградња некатегорисаног пута у Врнчанима, град Чачак   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.03.2018.

Јавна набавка број 8/2018 – Санација и адаптација улице 8. марта, општина Петровац на Млави

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 8/2018 Санација и адаптација улице 8. марта, општина Петровац на Млави Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.03.2018.

Јавна набавка број 12/2018 – Реконструкција пута у Течићу, општина Рековац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 12/2018                                          Реконструкција пута у Течићу, општина Рековац                                                Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.03.2018.

Јавна набавка број 13/2018 – Изградња саобраћајнице иза Зелене пијаце и реконструкција улице Борисава Стефановића, општина Трстеник

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 13/2018  Изградња саобраћајнице иза Зелене пијаце и реконструкција улице Борисава Стефановића, општина Трстеник Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.03.2018.

Jавнa набавкa број 7/2018 – Рехабилитација дела општинског пута ОП-47-Мирошевце- Славујевце, град Лесковац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 7/2018 Рехабилитација дела општинског пута ОП-47-Мирошевце- Славујевце, град Лесковац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

02.03.2018.

Јавна набавка број 6/2018 – Извођење додатних радова на доградњи ОШ „Мирослав Антић“, град Ниш

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 6/2018 – Извођење додатних радова на доградњи ОШ „Мирослав Антић“, град Ниш   Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.02.2018.

Јавна набавка број 4/2018 – Санација објекта Дома здравља „Ђорђе Ковачевић” у Лазаревцу, град Београд

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 4/2018  Санација објекта Дома здравља „Ђорђе Ковачевић” у Лазаревцу, град Београд   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.02.2018.

Jавнa набавкa број 3/2018 – Изградња саобраћајнице – Улица Радничка у Слободној зони Врање

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 3/2018 Изградња саобраћајнице – Улица Радничка у Слободној зони Врање   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.01.2018.

Јавна набавка број 2/2018 – Доградња кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 2/2018  Доградња кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА