Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

27.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 104/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији Спомен – парка „Брдо Мира”, општина Горњи Милановац

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 104/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији Спомен – парка „Брдо Мира”, општина Горњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 102/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“ са доградњом фискултурне сале, град Крагујевац

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 102/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“ са доградњом фискултурне сале, град […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.11.2018.

Јавна набавка број 100/2018 – Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 100/2018 Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

02.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 101/2018 – Извођење додатних радова на рехабилитацији коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и изградња тротоара у Улици Николе Тесле, општина Житорађа

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 101/2018 – Извођење додатних радова на рехабилитацији коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

02.11.2018.

Jавнa набавкa број 99/2018 – Изградња фискултурне сале Основне школе „Живко Томић” у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 99/2018  Изградња фискултурне сале Основне школе „Живко Томић” у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 97/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи зграде дечијег вртића „Полетарац“ у Чачку

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 97/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи зграде дечијег вртића „Полетарац“ у […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 96/2018 – Извођење додатних радова на доградњи кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић“ Радаљ, општина Мали Зворник

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 96/2018 – Извођење додатних радова на доградњи кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић“ […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.09.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 94/2018 – Извођење додатних радова на изградњи ванболничког породилишта у Лазаревцу, град Београд

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 94/2018 – Извођење додатних радова на изградњи ванболничког породилишта у Лазаревцу, град Београд   Назив, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.08.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 95/2018 – Извођење додатних радова на доградњи спрата установе центра за особе са инвалидитетом „Дуга“, Град Крушевац

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 95/2018 – Извођење додатних радова на доградњи спрата установе центра за особе са инвалидитетом „Дуга“, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.08.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА број 93/2018 – Извођење додатних радова на санацији зграде Основне школе „Јован Јовановић Змај“, град Суботица

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 93/2018 – Извођење додатних радова на санацији зграде Основне школе „Јован Јовановић Змај“, град Суботица […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА