Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke za infrastrukturne projekte

20.07.2018.

Javna nabavka broj 86/2018 – Rekonstrukcija trotoara – popločavanje ulice Kneza Miloša, opština Žabari

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 86/2018  Rekonstrukcija trotoara – popločavanje ulice Kneza Miloša, opština  Žabari   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza […]

VIŠE INFORMACIJA

19.07.2018.

Javna nabavka broj 51/2018 – Sanacija kolovoza lokalnog puta Kolovrat-Seljašnica (deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano Blato), opština Prijepolje

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 51/2018 Sanacija kolovoza lokalnog puta Kolovrat-Seljašnica (deonica Žunić Potok- Seljašnica- Slano Blato), opština Prijepolje   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, […]

VIŠE INFORMACIJA

18.07.2018.

Javna nabavka broj 84/2018 – Izgradnja pristupne saobraćajnice za gradsko islamsko groblje „Pobrežje“, opština Priboj

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 84/2018   Izgradnja pristupne saobraćajnice za gradsko islamsko groblje „Pobrežje“, opština Priboj   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. […]

VIŠE INFORMACIJA

10.07.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 83/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji lokalnog puta u selu Gorčinci ka Manastiru Sveta Petka, opština Babušnica

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 83/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji lokalnog puta u selu Gorčinci ka Manastiru Sveta Petka, […]

VIŠE INFORMACIJA

09.07.2018.

Javna nabavka broj 80/2018-Izgradnja dečijeg vrtića u Vranju

VIŠE INFORMACIJA

03.07.2018.

Javna nabavka broj 77/2018 – Sanacija bedema-eskarpi Niške tvrđave, grad Niš

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 77/2018 Sanacija bedema-eskarpi Niške tvrđave, grad Niš   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

02.07.2018.

Javna nabavka broj 72/2018 – Rekonstrukcija kolovoza, pešačkih površina i javne rasvete u ulici Sveti Sava, grad Loznica

VIŠE INFORMACIJA

29.06.2018.

Javna nabavka broj 81/2018 – Rekonstrukcija i dogradnja atletskog stadiona u Kraljevu

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 81/2018   Rekonstrukcija i dogradnja atletskog stadiona u Kraljevu   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. […]

VIŠE INFORMACIJA

29.06.2018.

Javna nabavka broj 78/2018 – Sanacija i adaptacija fasade zgrade zdanja Starog Načelstva u Požarevcu, druga faza

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 78/2018 Sanacija i adaptacija fasade zgrade zdanja Starog Načelstva u Požarevcu, druga faza   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, […]

VIŠE INFORMACIJA

29.06.2018.

Javna nabavka broj 82/2018 – Rekonstrukcija i dogradnja Predškolske ustanove „Lane“ – završna faza, opština Doljevac

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 82/2018 Rekonstrukcija i dogradnja Predškolske ustanove „Lane“ – završna faza, opština Doljevac   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, […]

VIŠE INFORMACIJA