Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke za infrastrukturne projekte

07.11.2017.

Javna nabavka broj 136/2017 – Rekonstrukcija objekta Doma kulture u Novom Itebeju – prva faza, opština Žitište

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 136/2017  Rekonstrukcija objekta Doma kulture u Novom Itebeju – prva faza,  opština Žitište Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. […]

VIŠE INFORMACIJA

27.10.2017.

Javna nabavka broj 135/2017 – Dogradnja kuhinjskog prostora uz postojeći objekat Osnovne škole „Stevan Filipović” Radalj, opština Mali Zvornik

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 135/2017 Dogradnja kuhinjskog prostora uz postojeći objekat Osnovne škole „Stevan Filipović” Radalj, opština Mali Zvornik   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo […]

VIŠE INFORMACIJA

23.10.2017.

Javna nabavka broj 134/2017 – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji zdravstvenog objekta specijalističkih službi sa pasarelom Doma zdravlja, opština Kula

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 134/2017 – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji zdravstvenog objekta specijalističkih službi sa pasarelom Doma zdravlja, opština […]

VIŠE INFORMACIJA

23.10.2017.

Javna nabavka broj 85/2017 – Rekonstrukcija raskrsnice između ulica Nikole Neškovića, Đure Cvejića i Đure Daničića, grad Vršac

  Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 85/2017 Rekonstrukcija raskrsnice između ulica Nikole Neškovića, Đure Cvejića i Đure Daničića, grad Vršac   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, […]

VIŠE INFORMACIJA

09.10.2017.

Javna nabavka broj 128/2017 – Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog cevovoda za distribuciju vode u Poslovno-preduzetničkoj zoni Palilula u Sokobanji

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 128/2017 Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog cevovoda za distribuciju vode u Poslovno-preduzetničkoj zoni Palilula u Sokobanji   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo […]

VIŠE INFORMACIJA

05.10.2017.

Javna nabavka broj 133/2017 – Izgradnja dela sekundarne mreže za snabdevanje vodom Radno-poslovne zone jugozapad „Petlja Doljevac“ i Poslovne zone Kočane, opština Doljevac

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 133/2017 Izgradnja dela sekundarne mreže za snabdevanje vodom Radno-poslovne zone jugozapad „Petlja Doljevac“ i Poslovne zone Kočane, opština Doljevac   Naziv, adresa i […]

VIŠE INFORMACIJA

05.10.2017.

Javna nabavka broj 126/2017 – Izgradnja kolektora kišne kanalizacije u Industrijskoj zoni u Koceljevi

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 126/2017  Izgradnja kolektora kišne kanalizacije u Industrijskoj zoni u Koceljevi   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša […]

VIŠE INFORMACIJA

29.09.2017.

Javna nabavka broj 131/2017 – Izgradnja fiskulturne sale za potrebe Specijalne škole „Prvi novembar“ i korisnika usluga Javne ustanove „Zračak“, grad Čačak

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 131/2017 Izgradnja fiskulturne sale za potrebe Specijalne škole „Prvi novembar“ i korisnika usluga Javne ustanove „Zračak“, grad Čačak Naziv, adresa i internet stranica […]

VIŠE INFORMACIJA

28.09.2017.

Javna nabavka male vrednosti broj 130/2017 – Rekonstrukcija postojećeg sportskog terena osnovne škole „Dimitrije Davidović” u Udovicama, grad Smederevo

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku male vrednosti broj 130/2017                              Rekonstrukcija postojećeg sportskog terena osnovne škole  „Dimitrije Davidović” u Udovicama, grad Smederevo   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: […]

VIŠE INFORMACIJA

25.09.2017.

Javna nabavka broj 129/2017 – Rekonstrukcija dela lokalnog puta L-17 (Bela Crkva – Likodra) i dela lokalnog puta od priključka na državni put IIB reda broj 334 do mosta na reci Likodri, opština Krupanj

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 129/2017 Rekonstrukcija dela lokalnog puta L-17 (Bela Crkva – Likodra) i dela lokalnog puta od priključka na državni put IIB reda broj 334 […]

VIŠE INFORMACIJA