Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke za infrastrukturne projekte

27.11.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 104/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji Spomen – parka „Brdo Mira”, opština Gornji Milanovac

  Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 104/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji Spomen – parka „Brdo Mira”, opština Gornji […]

VIŠE INFORMACIJA

13.11.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 102/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji osnovne škole „Dositej Obradović“ sa dogradnjom fiskulturne sale, grad Kragujevac

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 102/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji osnovne škole „Dositej Obradović“ sa dogradnjom fiskulturne sale, grad […]

VIŠE INFORMACIJA

05.11.2018.

Javna nabavka broj 100/2018 – Sanacija bedema-eskarpi Niške tvrđave, grad Niš

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 100/2018 Sanacija bedema-eskarpi Niške tvrđave, grad Niš   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

02.11.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 101/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije ulica na teritoriji opštine Žitorađa i izgradnja trotoara u Ulici Nikole Tesle, opština Žitorađa

 Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 101/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije ulica na teritoriji opštine Žitorađa i […]

VIŠE INFORMACIJA

02.11.2018.

Javna nabavka broj 99/2018 – Izgradnja fiskulturne sale Osnovne škole „Živko Tomić” u Donjoj Šatornji, druga faza, opština Topola

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 99/2018  Izgradnja fiskulturne sale Osnovne škole „Živko Tomić” u Donjoj Šatornji, druga faza, opština Topola Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, […]

VIŠE INFORMACIJA

11.10.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 97/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji zgrade dečijeg vrtića „Poletarac“ u Čačku

  Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 97/2018 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji zgrade dečijeg vrtića „Poletarac“ u […]

VIŠE INFORMACIJA

11.10.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 96/2018 – Izvođenje dodatnih radova na dogradnji kuhinjskog prostora uz postojeći objekat Osnovne škole „Stevan Filipović“ Radalj, opština Mali Zvornik

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 96/2018 – Izvođenje dodatnih radova na dogradnji kuhinjskog prostora uz postojeći objekat Osnovne škole „Stevan Filipović“ […]

VIŠE INFORMACIJA

07.09.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 94/2018 – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji vanbolničkog porodilišta u Lazarevcu, grad Beograd

  Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 94/2018 – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji vanbolničkog porodilišta u Lazarevcu, grad Beograd   Naziv, […]

VIŠE INFORMACIJA

28.08.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 95/2018 – Izvođenje dodatnih radova na dogradnji sprata ustanove centra za osobe sa invaliditetom „Duga“, Grad Kruševac

  Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 95/2018 – Izvođenje dodatnih radova na dogradnji sprata ustanove centra za osobe sa invaliditetom „Duga“, […]

VIŠE INFORMACIJA

13.08.2018.

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA broj 93/2018 – Izvođenje dodatnih radova na sanaciji zgrade Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, grad Subotica

  Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje: OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 93/2018 – Izvođenje dodatnih radova na sanaciji zgrade Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, grad Subotica […]

VIŠE INFORMACIJA