Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke za infrastrukturne projekte

08.02.2019.

Javna nabavka broj 26/2019 – Rekonstrukcija ulica na teritoriji opštine Majdanpek

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 26/2019 Rekonstrukcija ulica na teritoriji opštine Majdanpek     Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, […]

VIŠE INFORMACIJA

06.02.2019.

Javna nabavka broj 25/2019 – Rekonstrukcija trotoara sa infrastrukturom u ulici Kneza Miloša u Ćupriji, prva faza

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 25/2019  Rekonstrukcija trotoara sa infrastrukturom u ulici Kneza Miloša u Ćupriji, prva faza   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, […]

VIŠE INFORMACIJA

05.02.2019.

Javna nabavka broj 13/2019 – Rekonstrukcija Karađorđeve ulice, opština Batočina

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 13/2019 Rekonstrukcija Karađorđeve ulice, opština Batočina   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

04.02.2019.

Javnu nabavku broj 24/2019 – Rekonstrukcija Pešačke zone u opštini Aleksinac

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 24/2019 Rekonstrukcija Pešačke zone u opštini Aleksinac   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs […]

VIŠE INFORMACIJA

04.02.2019.

Javna nabavka broj 23/2019 – Rekonstrukcija i promena namene komandno-nastavnog objekta u objekat visokog obrazovanja za potrebe visokoškolske ustanove sa pratećim sadržajem u kompleksu bivše kasarne IV PUK u Užicu

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 23/2019 Rekonstrukcija i promena namene komandno-nastavnog objekta u objekat visokog obrazovanja za potrebe visokoškolske ustanove sa pratećim sadržajem u kompleksu bivše kasarne IV […]

VIŠE INFORMACIJA

01.02.2019.

Javna nabavka broj 12/2019 – Izgradnja armirano betonskog drumskog mosta preko Straževačke reke u Prokuplju

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 12/2019 Izgradnja armirano betonskog drumskog mosta preko Straževačke reke u Prokuplju   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza […]

VIŠE INFORMACIJA

01.02.2019.

Javna nabavka broj 15/2019 – Rehabilitacija opštinskog puta O-1 Koceljeva-Svileuva-Batalage-Tulari, Deonica 1, opština Koceljeva

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 15/2019 Rehabilitacija opštinskog puta O-1 Koceljeva-Svileuva-Batalage-Tulari, Deonica 1, opština Koceljeva   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša […]

VIŠE INFORMACIJA

01.02.2019.

Javna nabavka broj 19/2019 – Rekonstrukcija dela ulice Miloša Crnjanskog u Bečeju

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 19/2019 Rekonstrukcija dela ulice Miloša Crnjanskog u Bečeju   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, […]

VIŠE INFORMACIJA

31.01.2019.

Javna nabavka broj 20/2019 – Izgradnja saobraćajnica u naseljenom mestu Kumane, opština Novi Bečej

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 20/2019  Izgradnja saobraćajnica u naseljenom mestu Kumane, opština Novi Bečej   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša […]

VIŠE INFORMACIJA

30.01.2019.

Javna nabavka broj 18/2019 – Rekonstrukcija Radanske i Sutjeske ulice sa infrastrukturom u naselju Sat Mahala, grad Leskovac

Na osnovu člana  60. stav 1. tačka 1)  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku broj 18/2019 Rekonstrukcija Radanske i Sutjeske ulice sa infrastrukturom u naselju Sat Mahala, grad Leskovac   Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, […]

VIŠE INFORMACIJA