Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

18.12.2017.

Јавна набавка број 138/2017 – Извођење додатних радова на изградњи дечијег вртића, општина Владичин Хан

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 138/2017 – Извођење додатних радова на изградњи дечијег вртића, општина Владичин Хан   Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

04.12.2017.

Јавна набавка број 137/2017-Извођење додатних радова на изградњи примарне и секундарне канализационе мреже, са колекторима 1, 2 и 3 и прикључцима у радној зони 7 у Бољевцу

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 137/2017 – Извођење додатних радова на изградњи примарне и секундарне канализационе мреже, са колекторима 1, 2 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.11.2017.

Јавна набавка број 124/2017 – Рехабилитација саобраћајнице Веље Поље у Индустријској зони „Штере” у Тутину

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 124/2017 Рехабилитација саобраћајнице Веље Поље у Индустријској зони „Штере” у Тутину   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.11.2017.

Јавна набавка број 136/2017 – Реконструкција објекта Дома културе у Новом Итебеју – прва фаза, општина Житиште

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 136/2017  Реконструкција објекта Дома културе у Новом Итебеју – прва фаза,  општина Житиште Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.10.2017.

Јавна набавка број 135/2017 – Доградња кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 135/2017 Доградња кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.10.2017.

Јавна набавка број 134/2017 – Извођење додатних радова на изградњи здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља, општина Кула

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 134/2017 – Извођење додатних радова на изградњи здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља, општина […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.10.2017.

Јавна набавка број 85/2017 – Реконструкција раскрснице између улица Николе Нешковића, Ђуре Цвејића и Ђуре Даничића, град Вршац

  На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 85/2017 Реконструкција раскрснице између улица Николе Нешковића, Ђуре Цвејића и Ђуре Даничића, град Вршац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.10.2017.

Јавна набавка број 128/2017 – Изградња и реконструкција локалног цевовода за дистрибуцију воде у Пословно-предузетничкој зони Палилула у Сокобањи

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 128/2017 Изградња и реконструкција локалног цевовода за дистрибуцију воде у Пословно-предузетничкој зони Палилула у Сокобањи   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.10.2017.

Jавна набавка број 133/2017 – Изградња дела секундарне мреже за снабдевање водом Радно-пословне зоне југозапад „Петља Дољевац“ и Пословне зоне Кочане, општина Дољевац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 133/2017 Изградња дела секундарне мреже за снабдевање водом Радно-пословне зоне југозапад „Петља Дољевац“ и Пословне зоне Кочане, општина Дољевац   Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.10.2017.

Jавнa набавкa број 126/2017 – Изградња колектора кишне канализације у Индустријској зони у Коцељеви

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 126/2017  Изградња колектора кишне канализације у Индустријској зони у Коцељеви   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА