Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

30.01.2019.

Јавна набавка број 16/2019 – Санација и адаптација саобраћајнице „Пут за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици српских владара у Петровцу на Млави

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 16/2019  Санација и адаптација саобраћајнице  „Пут за Зукву” и санација и адаптација пешачких стаза и зелених површина у Улици српских владара у Петровцу […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.01.2019.

Jавнa набавкa број 14/2019 – Реконструкција улица на територији општине Вaрварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 14/2019 Реконструкција улица на територији општине Вaрварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.01.2019.

Jавнa набавкa број 17/2019 – Изградња саобраћајнице О1-О2-О6 у оквиру ПДР „Стари аеродром фаза 1” у Крушевцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 17/2019 Изградња саобраћајнице О1-О2-О6 у оквиру ПДР „Стари аеродром фаза 1” у Крушевцу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.01.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 2/2019 – Извођење додатних радова на доградњи постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 2/2019 – Извођење додатних радова на доградњи постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.01.2019.

Jавнa набавкa број 21/2019 – Реконструкција локалног пута Вратарница-Заграђа-Мариновац-Стубл-Врбица-Селачка на територији града Зајечара

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 21/2019  Реконструкција локалног пута Вратарница-Заграђа-Мариновац-Стубл-Врбица-Селачка на територији града Зајечара   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.01.2019.

Јавна набавка број 11/2019 – Изградња вишенаменског објекта-мензе и фискултурне сале са пратећим просторијама у функцији Основне школе „Ђенерал Марко Ђ. Катанић” у Бресници, град Чачак

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 11/2019  Изградња вишенаменског објекта-мензе и фискултурне сале са пратећим просторијама у функцији Основне школе „Ђенерал Марко Ђ. Катанић” у Бресници, град Чачак   […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.01.2019.

Јавна набавка број 10/2019 – Реконструкција саобраћајница на територији општине Кучево

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 10/2019 Реконструкција саобраћајница на територији општине Кучево   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.01.2019.

Јавна набавка број 4/2019 – Санација Бањичке улице у насељу „Крчагово”у Ужицу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 4/2019   Санација Бањичке улице у насељу „Крчагово”у Ужицу Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.01.2019.

Jавнa набавкa број 7/2019 – Реконструкција Ђушине улице у Смедереву

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 7/2019   Реконструкција Ђушине улице у Смедереву   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.01.2019.

Јавна набавка број 6/2019 – Реконструкција путева у селу Мирашевцу у општини Рача, прва фаза

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 6/2019   Реконструкција путева у селу Мирашевцу у општини Рача, прва фаза   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА