Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

25.09.2017.

Јавна набавка број 117/2017 – Изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост“, општина Врњачка Бања

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 117/2017 Изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост“, општина Врњачка Бања Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2017.

Јавна набавка број 123/2017 – Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 123/2017   Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.09.2017.

Jавнa набавкa број 127/2017 – Рехабилитација општинског пута ОП-45, Горња Јајина – Бунушки Чифлук у Радној зони у Вучју, град Лесковац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 127/2017 Рехабилитација општинског пута ОП-45, Горња Јајина – Бунушки Чифлук у Радној зони у Вучју, град Лесковац   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.09.2017.

Јавна набавка број 121/2017 – Изградња јавног осветљења у пословној зони Баљевац на Ибру и на приступном путу до пословне зоне, општина Рашка

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 121/2017 Изградња јавног осветљења у пословној зони Баљевац на Ибру и на приступном путу до пословне зоне, општина Рашка Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.09.2017.

Јавна набавка број 122/2017 – Изградња саобраћајнице -„Улица Главна“ у оквиру Централне радне зоне, јужни део у Старој Пазови – друга фаза

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 122/2017  Изградња саобраћајнице -„Улица Главна“ у оквиру Централне радне зоне, јужни део у Старој Пазови – друга фаза Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.09.2017.

Jавнa набавкa број 119/2017 – Реконструкција центра Нових Бановаца – друга фаза, општина Стара Пазова

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 119/2017  Реконструкција центра Нових Бановаца – друга фаза, општина Стара Пазова   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.09.2017.

Jавна набавка број 120/2017 – Изградња дела секундарне сервисне саобраћајнице са пратећом комуналном инфраструктуром (водовод, атмосферска и фекална канализација) у Пословно – производној зони у Прељини, град Чачак

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 120/2017 Изградња дела секундарне сервисне саобраћајнице са пратећом комуналном инфраструктуром (водовод, атмосферска и фекална канализација) у Пословно – производној зони у Прељини, град […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.09.2017.

Јавна набавка број 118/2017 – Санација дела локалног пута Дубока-Раденка-Кривача, општина Кучево

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 118/2017 Санација дела локалног пута Дубока-Раденка-Кривача, општина Кучево   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.09.2017.

Јавна набавка број 125/2017 – Извођење додатних радова на реконструкцији градских улица, општина Бајина Башта

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   број 125/2017 – Извођење додатних радова на реконструкцији градских улица, општина Бајина Башта    Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.09.2017.

Јавна набавка број 107/2017 – Изградња улице Проте Михалџића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 107/2017   Изградња улице Проте Михалџића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад   Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА