Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

24.01.2019.

Јавна набавка број 9/2019 – Изградња фискултурне сале у функцији Основне школе „22. децембар” у Доњој Трепчи, град Чачак

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 9/2019   Изградња фискултурне сале у функцији Основне школе „22. децембар” у Доњој Трепчи, град Чачак   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.01.2019.

Јавна набавка број 8/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 8/2019  Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.01.2019.

Јавна набавка број 5/2019 – Реконструкција деонице општинског пута О-1 Мала Сугубина – Риљац, општина Трстеник

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 5/2019 Реконструкција деонице општинског пута О-1 Мала Сугубина – Риљац, општина Трстеник     Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.01.2019.

Jавнa набавкa број 3/2019 – Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел“ до насеља „Вагон чарда“ у општини Апатин

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 3/2019  Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел“ до насеља „Вагон чарда“ у општини Апатин   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.12.2018.

Јавна набавка број 103/2018-Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.12.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 105/2018 – Извођење додатних радова на завршетку спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 105/2018 – Извођење додатних радова на завршетку спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 104/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији Спомен – парка „Брдо Мира”, општина Горњи Милановац

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 104/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији Спомен – парка „Брдо Мира”, општина Горњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 102/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“ са доградњом фискултурне сале, град Крагујевац

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 102/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“ са доградњом фискултурне сале, град […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.11.2018.

Јавна набавка број 100/2018 – Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 100/2018 Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

02.11.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 101/2018 – Извођење додатних радова на рехабилитацији коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и изградња тротоара у Улици Николе Тесле, општина Житорађа

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 101/2018 – Извођење додатних радова на рехабилитацији коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА