Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

18.04.2018.

Jавнa набавкa број 42/2018 – Реконструкција улице Јована Ненада у Крушевцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 42/2018 Реконструкција улице Јована Ненада у Крушевцу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.04.2018.

Јавна набавка број 36/2018 – Реконструкција, доградња и надоградња зграде Дечијег вртића „Полетарац” у Чачку

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 36/2018 Реконструкција, доградња и надоградња зграде Дечијег вртића „Полетарац“ у Чачку   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.04.2018.

Јавна набавка број 31/2018 – Изградња комплекса предшколске установе у стамбеном насељу Путниково у Зрењанину

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 31/2018 Изградња комплекса предшколске установе у стамбеном насељу Путниково у Зрењанину   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.04.2018.

Јавна набавка број 35/2018 – Изградња улице Борисава Стефановића, општина Бабушница

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 35/2018  Изградња улице Борисава Стефановића, општина Бабушница   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.04.2018.

Јавна набавка број 19/2018 – Изградња заштитне конструкције над Вилом са перистилом на археолошком налазишту Медијана, завршна фаза, град Ниш

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 19/2018 Изградња заштитне конструкције над Вилом са перистилом на археолошком налазишту Медијана, завршна фаза, град Ниш   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

12.04.2018.

Јавна набавка број 34/2018 – Санација Трга српских ратника, завршна фаза, град Краљево

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 34/2018 Санација Трга српских ратника, завршна фаза, град Краљево   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.04.2018.

Jавнa набавкa број 33/2018 – Изградња улице у насељу Крстине, општина Косјерић

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 33/2018                Изградња улице у насељу Крстине, општина Косјерић   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.04.2018.

Јавна набавка број 32/2018 – Реконструкција дела општинског пута ОП I-7: Данковићe – Коњува – Вишесeло, деоница Данковићe – Коњува, општина Куршумлија

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 32/2018 Реконструкција дела општинског пута ОП I-7: Данковићe – Коњува – Вишесeло, деоница Данковићe – Коњува, општина Куршумлија   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

10.04.2018.

Јавна набавка број 29/2018 – Изградња дечијег вртића у Врању

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 29/2018 Изградња дечијег вртића у Врању Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.04.2018.

Jавнa набавкa број 26/2018 – Рехабилитација коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и изградња тротоара у Улици Николе Тесле, општина Житорађа

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 26/2018 Рехабилитација коловозне конструкције улица на територији општине Житорађа и изградња тротоара у Улици Николе Тесле, општина Житорађа Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА