Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

19.09.2017.

Јавна набавка број 118/2017 – Санација дела локалног пута Дубока-Раденка-Кривача, општина Кучево

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 118/2017 Санација дела локалног пута Дубока-Раденка-Кривача, општина Кучево   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.09.2017.

Јавна набавка број 125/2017 – Извођење додатних радова на реконструкцији градских улица, општина Бајина Башта

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   број 125/2017 – Извођење додатних радова на реконструкцији градских улица, општина Бајина Башта    Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.09.2017.

Јавна набавка број 107/2017 – Изградња улице Проте Михалџића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 107/2017   Изградња улице Проте Михалџића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад   Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.09.2017.

Јавна набавка број 113/2017 – Реконструкција улица на територији општине Мајданпек

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 113/2017   Реконструкција улица на територији општине Мајданпек   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.09.2017.

Јавна набавка број 116/2017 – Реконструкција објекта Дома културе у Новом Итебеју – прва фаза, општина Житиште

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 116/2017   Реконструкција објекта Дома културе у Новом Итебеју – прва фаза,  општина Житиште   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.09.2017.

Јавна набавка број 105/2017 – Реконструкција и адаптација објекта Музеја у Младеновцу, град Београд

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 105/2017 Реконструкција и адаптација објекта Музеја у Младеновцу, град Београд Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.09.2017.

Jавна набавка број 115/2017 – Реконструкција локалног пута Миротин – Богојевићи, општина Ариље

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 115/2017 Реконструкција локалног пута Миротин – Богојевићи, општина Ариље Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

08.09.2017.

Jавнa набавкa број 114/2017 – Санација зграде Основне школе „Јован Јовановић Змај”, град Суботица

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 114/2017 Санација зграде Основне школе „Јован Јовановић Змај”, град Суботица   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

08.09.2017.

Jавнa набавкa број 112/2017 – Реконструкција постојећег спортског терена основне школе „Димитрије Давидовић” у Удовицама, град Смедерево

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 112/2017  Реконструкција постојећег спортског терена основне школе        „Димитрије Давидовић” у Удовицама, град Смедерево Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.09.2017.

Jавнa набавкa број 96/2017 – Доградња кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 96/2017 Доградња кухињског простора уз постојећи објекат Основне школе „Стеван Филиповић” Радаљ, општина Мали Зворник Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА