Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

26.06.2018.

Jавнa набавкa број 79/2018 – Реконструкција улица у Белој Паланци

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 79/2018 – Реконструкција улица у Белој Паланци   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.06.2018.

Jавнa набавкa број 76/2018 – Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра „Чаир” у Нишу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 76/2018  Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра „Чаир” у Нишу   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.06.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 74/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији и санацији спортске дворане Техничке школе „Милета Николић“, општина Аранђеловац

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 74/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији и санацији спортске дворане Техничке школе „Милета Николић“, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.06.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 73/2018 – Извођење додатних радова на доградњи Дечијег обданишта „Бамби”, град Лозница

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 73/2018 – Извођење додатних радова на доградњи Дечијег обданишта „Бамби”, град Лозница   Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.06.2018.

Јавна набавка број 68/2018 – Реконструкција и санација улице Драгише Николића у Горњем Милановцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 68/2018 Реконструкција и санација улице Драгише Николића у Горњем Милановцу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

08.06.2018.

Јавна набавка број 70/2018 – Реконструкција улица у Неготину

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 70/2018 Реконструкција улица у Неготину   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

06.06.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 69/2018 – Извођење додатних радова на изградњи Предшколске установе – друга фаза, општина Темерин

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 69/2018 – Извођење додатних радова на изградњи Предшколске установе – друга фаза, општина Темерин Назив, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

06.06.2018.

Jавна набавка број 65/2018 Доградња типске јединице објекта Дечијег вртића „Маслачак” у Севојну, град Ужице

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 65/2018  Доградња типске јединице објекта  Дечијег вртића „Маслачак” у Севојну, град Ужице   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.06.2018.

Јавна набавка број 67/2018 – Доградња постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 67/2018  Доградња постојећег објекта Дечијег вртића „Дечија радост“ у општини Лебане   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.06.2018.

Јавна набавка број 64/2018 – Реконструкција улице Татар Богданове, општина Параћин

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 64/2018                       Реконструкција улице Татар Богданове, општина Параћин     Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА