Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

29.09.2017.

Јавна набавка број 131/2017 – Изградња фискултурне сале за потребе Специјалне школе „Први новембар“ и корисника услуга Јавне установе „Зрачак“, град Чачак

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 131/2017 Изградња фискултурне сале за потребе Специјалне школе „Први новембар“ и корисника услуга Јавне установе „Зрачак“, град Чачак Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.09.2017.

Jавнa набавкa мале вредности број 130/2017 – Реконструкција постојећег спортског терена основне школе „Димитрије Давидовић” у Удовицама, град Смедерево

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број 130/2017                              Реконструкција постојећег спортског терена основне школе  „Димитрије Давидовић” у Удовицама, град Смедерево   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2017.

Јавна набавка број 129/2017 – Реконструкција дела локалног пута Л-17 (Бела Црква – Ликодра) и дела локалног пута од прикључка на државни пут IIБ реда број 334 до моста на реци Ликодри, општина Крупањ

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 129/2017 Реконструкција дела локалног пута Л-17 (Бела Црква – Ликодра) и дела локалног пута од прикључка на државни пут IIБ реда број 334 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2017.

Јавна набавка број 117/2017 – Изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост“, општина Врњачка Бања

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 117/2017 Изградња анекса фискултурне сале, санација санитарних чворова и замена столарије у Основној школи „Младост“, општина Врњачка Бања Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2017.

Јавна набавка број 123/2017 – Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 123/2017   Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.09.2017.

Jавнa набавкa број 127/2017 – Рехабилитација општинског пута ОП-45, Горња Јајина – Бунушки Чифлук у Радној зони у Вучју, град Лесковац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 127/2017 Рехабилитација општинског пута ОП-45, Горња Јајина – Бунушки Чифлук у Радној зони у Вучју, град Лесковац   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.09.2017.

Јавна набавка број 121/2017 – Изградња јавног осветљења у пословној зони Баљевац на Ибру и на приступном путу до пословне зоне, општина Рашка

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 121/2017 Изградња јавног осветљења у пословној зони Баљевац на Ибру и на приступном путу до пословне зоне, општина Рашка Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.09.2017.

Јавна набавка број 122/2017 – Изградња саобраћајнице -„Улица Главна“ у оквиру Централне радне зоне, јужни део у Старој Пазови – друга фаза

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 122/2017  Изградња саобраћајнице -„Улица Главна“ у оквиру Централне радне зоне, јужни део у Старој Пазови – друга фаза Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.09.2017.

Jавнa набавкa број 119/2017 – Реконструкција центра Нових Бановаца – друга фаза, општина Стара Пазова

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 119/2017  Реконструкција центра Нових Бановаца – друга фаза, општина Стара Пазова   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.09.2017.

Jавна набавка број 120/2017 – Изградња дела секундарне сервисне саобраћајнице са пратећом комуналном инфраструктуром (водовод, атмосферска и фекална канализација) у Пословно – производној зони у Прељини, град Чачак

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 120/2017 Изградња дела секундарне сервисне саобраћајнице са пратећом комуналном инфраструктуром (водовод, атмосферска и фекална канализација) у Пословно – производној зони у Прељини, град […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА