Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

03.07.2018.

Јавна набавка број 77/2018 – Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 77/2018 Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

02.07.2018.

Јавна набавка број 72/2018 – Реконструкција коловоза, пешачких површина и јавне расвете у улици Свети Сава, град Лозница

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.06.2018.

Јавна набавка број 81/2018 – Реконструкција и доградња атлетског стадиона у Краљеву

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 81/2018   Реконструкција и доградња атлетског стадиона у Краљеву   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.06.2018.

Јавна набавка број 78/2018 – Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 78/2018 Санација и адаптација фасаде зграде здања Старог Начелства у Пожаревцу, друга фаза   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.06.2018.

Јавна набавка број 82/2018 – Реконструкција и доградња Предшколске установе „Лане“ – завршна фаза, општина Дољевац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 82/2018 Реконструкција и доградња Предшколске установе „Лане“ – завршна фаза, општина Дољевац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26.06.2018.

Јавна набавка број 75/2018 – Изградња прилазних саобраћајница на мосту преко реке Драговиштица, општина Босилеград

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 75/2018   Изградња прилазних саобраћајница на мосту преко реке Драговиштица, општина Босилеград   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26.06.2018.

Jавнa набавкa број 79/2018 – Реконструкција улица у Белој Паланци

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 79/2018 – Реконструкција улица у Белој Паланци   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.06.2018.

Jавнa набавкa број 76/2018 – Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра „Чаир” у Нишу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 76/2018  Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра „Чаир” у Нишу   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.06.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 74/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији и санацији спортске дворане Техничке школе „Милета Николић“, општина Аранђеловац

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 74/2018 – Извођење додатних радова на реконструкцији и санацији спортске дворане Техничке школе „Милета Николић“, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА