Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

10.11.2014.

Јавна набавка број 62/2014 – Реконструкција улица у Граду Нишу

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број62/2014 Реконструкција улица у Граду Нишу Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.11.2014.

Јавна набавка број 49/2014 – Обавештење о закљученом уговору за изградњу комбинованог спортског терена за школски спорт, Бојник

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку број 49/2014 Изградња комбинованог спортског терена за школски спорт, општина Бојник Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.10.2014.

Јавна набавка број 59/2014 – Изградња и реконструкција локалног пута Брезовац-Винча, Аранђеловац

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број59/2014   Изградња и реконструкција локалног пута Брезовац-Винча, општина Аранђеловац Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.10.2014.

Јавна набавка број 44/2014 – Обавештење о закљученом уговору за реконструкција локалног пута Калуђерске Баре-Поникве у циљу привлачења нових инвестиција, Бајина Башта

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку број 44/2014 Реконструкција локалног пута Калуђерске Баре-Поникве, веза са пословном зоном туристичког комплекса планине Тара, у циљу привлачења нових инвестиција, општина Бајина Башта   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.10.2014.

Јавна набавка број 60/2014 – Услуга техничке контроле пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број60/2014 Услуга техничке контроле пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.10.2014.

Јавна набавка број 56/2014 – Рехабилитација локалног пута Витанце – Велики Поповићи, I деоница Фарма – Витанце (излаз), Деспотовац

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број56/2014 Рехабилитација локалног пута Витанце – Велики Поповићи, I деоница Фарма – Витанце (излаз), општина Деспотовац Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.10.2014.

Јавнa набавка број 45/2014 – Рехабилитација приступне саобраћајнице за индустријски парк “Бела Црква”, улица Језерска, Бела Црква

На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН број45/2014 Рехабилитација приступне саобраћајнице за индустријски парк „Бела Црква”, улица Језерска, општина Бела Црква   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.10.2014.

Јавна набавка број 35/2014 – Обавештење о закљученом уговору за санацију општинског пута Мерошина – Баличевац – Лепаја, Мерошина

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку број 35/2014 Санација општинског пута Мерошина – Баличевац – Лепаја, општина Мерошина Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.10.2014.

Јавна набавка број 57/2014 – Изградња коловоза и тротоара у улици Дише Атића, Коцељева

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број57/2014 Изградња коловоза и тротоара у улици Дише Атића, општина Коцељева Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.10.2014.

Јавна набавка број 39/2014 – Изградња локалног пута од села Градац до Горње Баточине, Баточина

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 39/2014 Изградња локалног пута од села Градац до Горње Баточине, општина Баточина Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА