Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

09.10.2014.

Јавна набавка број 52/2014 – Реконструкција улице Стојанке Радосављевић, Неготин

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 52/2014 Реконструкција улице Стојанке Радосављевић, општина Неготин Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

08.10.2014.

Јавна набавка број 51/2014 – Доградња објекта болничког стационара у Јагодини

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број51/2014 Доградња објекта болничког стационара у Јагодини Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

07.10.2014.

Јавна набавка број 50/2014 – Наставак изградње објекта производне хале у зони привређивања “Велико поље” у Свилајнцу

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број50/2014 Наставак изградње објекта производне хале у зони привређивања “Велико поље” у Свилајнцу Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

06.10.2014.

Јавна набавка број 55/2014 – Израда урбанистичког пројекта тематског етно парка традиционалног градитељства Јужне Србије у Сурдулици

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број 55/2014 Израда урбанистичког пројекта тематског етно парка традиционалног градитељства Јужне Србије у Сурдулици Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26.09.2014.

Јавна набавка број 46/2014 – Реконструкција објекта Народног универзитета у Крушевцу – друга фаза

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број46/2014 Реконструкција објекта Народног универзитета у Крушевцу – друга фаза Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.09.2014.

Јавна набавка број 43/2014 – Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Мурица 1” у Белој Паланци – прва фаза

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број43/201 Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Мурица 1” у Белој Паланци – прва фаза Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.09.2014.

Јавна набавка број 48/2014 – Наставак изградње фискултурне сале „Мачванске средње школе”, Богатић

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број48/2014 Наставак изградње фискултурне сале „Мачванске средње школе”, општина Богатић Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

23.09.2014.

Јавна набавка број 47/2014 – Услуга техничке контроле пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број47/2014 Услуга техничке контроле пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.09.2014.

Јавна набавка број 41/2014 – Изградња канализације отпадних вода и црпне станице „ЦС-1“ у делу Индустријске улице у Индустријској зони у Бечеју

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број41/2014 Изградња канализације отпадних вода и црпне станице „ЦС-1“ у делу Индустријске улице у Индустријској зони у Бечеју   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.09.2014.

Јавна набавка број 40/2014 – Реконструкција објекта ОШ „Вук Караџић“ у Новом Брачину – побољшање енергетске ефикасности, Ражањ

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 40/2014 Реконструкција објекта ОШ „Вук Караџић“ у Новом Брачину – побољшање енергетске ефикасности, општина Ражањ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА