Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

21.07.2014.

Јавна набавка мале вредности број 13/2014 – Услуге осигурања службених возила Министарства привреде

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 13/2014 Врста предмета: Услуге Опис […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.07.2014.

Јавна набавка број 6/2014 – Позив за подношење понуда – Услугa одржавања рачунарске опреме и мултифункционалних фотокопир апарата и фотокопир апарата, са уградњом оригиналних резервних делова

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама Редни број набавке: 6/2014 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

10.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат изградње саобраћајнице „Индустријска 1” у индустријској зони „Минел” у Ћуприји

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12), Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

10.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат инфраструктурног опремања Индустријске зоне у делу блокова 41 и 43 у Кикинди

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12), Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

10.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат опремања радне зоне „Румска петља” у Руми

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12), Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.06.2014.

Јавна набавка број О/8-2014 – Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку број О/8-2014 – Реконструкција пута у Бањи Ковиљачи са јавном расветом, град Лозница

 Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку број О/8-2014 Реконструкција пута у Бањи Ковиљачи са јавном расветом, град Лозница   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе   Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим радова и основна обележја […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

12.06.2014.

Јавна набавка број ЈН О/2-2014 – Обавештење о закљученом уговору за ЈН О/2-2014 – Реконструкција пешачке зоне у Улици Петефи Шандора – Трг Николе Тесле, општина Апатин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/2-2014 Реконструкција пешачке зоне у Улици Петефи Шандора – Трг Николе Тесле, општина Апатин   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим радова […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.06.2014.

Јабна набавка број О/17-2013 – Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку број О/17-2013 – Извођење радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи Ватрогасног дома у Зајечару – четврта фаза

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе         Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи Ватрогасног дома у Зајечару – четврта фаза Место извршења радова: град Зајечар Ознака из […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2014.

Јавна набавка број О/17-2014 – Реконструкција ул. Георги Димитрова у селу Жељуша, Димитровград

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2014.

Јавна набавка број О/15-2014 – Реконструкција локалног пута Крушка – раскрсница Ратковићи-Трошићи, општина Брус

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА