Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

31.07.2014.

Јавна набавка број O/24-2014 – Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број O/24-2014 – Завршетак саобраћајне инфраструктуре ради стављања у функцију локације за индустријску зону регионалног значаја, Бачка Топола

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/24-2014 Завршетак саобраћајне инфраструктуре ради стављања у функцију локације за индустријску зону регионалног значаја, Бачка Топола   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе     Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.07.2014.

Jавнa набавкa број 7/2014 – Санација коловоза општинског пута Л-3 Тешица – Велики Дреновац у функцији подизања пословних капацитета општине Алексинац

На основу члана 60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број7/2014  Санација коловоза општинског пута Л-3 Тешица – Велики Дреновац у функцији подизања пословних капацитета општине Алексинац    Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.07.2014.

Јавна набавка број 16/2014 – Санација школског спортског терена за средњу школу „Бранислав Нушић“ и ОШ „Митрополит Михаило“, општина Сокобања

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 16/2014  Санација школског спортског терена за средњу школу „Бранислав Нушић“ и ОШ „Митрополит Михаило“, општина Сокобања   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.07.2014.

Jавнa набавкa број 15/2014 – Изградња ОШ „Десанка Максимовић” у селу Мрамор, град Ниш – завршна фаза

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављу ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 15/2014  Изградња ОШ „Десанка Максимовић” у селу Мрамор, град Ниш – завршна фаза    Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.07.2014.

Jавнa набавкa број 14/2014 – Изградња ОШ „Војислав Илић” у селу Горњи Комрен, град Ниш – завршна фаза

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 14/2014  Изградња ОШ „Војислав Илић” у селу Горњи Комрен, град Ниш – завршна фаза Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.07.2014.

Јавна набавка број 17/2014 – Санација друмског моста преко реке Лим – веза са зонама „Ивање“ и „Коловрат“, општина Пријепоље

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 17/2014 Санација друмског моста преко реке Лим – веза са зонама „Ивање“ и „Коловрат“, општина Пријепоље  Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.07.2014.

Обавештење о закљученом уговору број О 23/2014- Реконструкција општинског пута 1. Реда, Лопаш – Радаљево, деоница мост на Груди – Продавница – Трикотажа – Ковачевићи, општина Ариље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/23-2014  Реконструкција општинског пута 1. Реда, Лопаш-Радаљево, деоница мост на Груди – Продавница – Трикотажа – Ковачевићи, општина Ариље   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе   Врста предмета јавне набавке: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.07.2014.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број О/7-2014 – Изградња локалног пута Данковиће – Коњува – Вишесело, деоница Данковиће (Танасковић) – Коњува (Ђорђевићи) (II фаза од км 1+463 до 3+030), општина Куршумлија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/7-2014   Изградњa локалног пута Данковиће – Коњува – Вишесело, деоница Данковиће (Танасковић) – Коњува (Ђорђевићи) (IIфазаод km 1+463 do km 3+030), општина Куршумлија    Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.07.2014.

Јавна набавка број 19/2014 – Изградња тротоара и бициклистичке стазе дуж јужне стране магистралног пута М-9 у Доњем Синковцу, град Лесковац

На основу члана 60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број19/2014   Изградња тротоара и бициклистичке стазе дуж јужне стране магистралног пута М-9 у Доњем Синковцу, град Лесковац Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.07.2014.

Јавна набавка број 10/2014 – Рехабилитација приступне саобраћајнице за индустријски парк „Бела Црква”, улица Језерска, општина Бела Црква

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 10/2014 Рехабилитација приступне саобраћајнице за индустријски парк „Бела Црква”, улица Језерска, општина Бела Црква   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА