Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Zakoni iz nadležnosti Ministarstva

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

„Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15

PREUZMITE dokument

Zakon o privrednim društvima

„Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015

PREUZMITE dokument

Zakon o privrednim komorama

„Službeni glasnik Republike Srbije“ 112/2015

PREUZMITE dokument

Zakon o privatizaciji

„Službeni glasink RS“, br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 – autentično tumačenje

PREUZMITE dokument

Zakon o stečaju

„Službeni glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US i 83/2014

PREUZMITE dokument

Zakon o javnim preduzećima

„Službeni glasnik Republike Srbije“ 15/2016

PREUZMITE dokument