Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке

23. јуна 2017.

Јавна набавку број 35/2017 – Изградња саобраћајнице, фекалне и атмосферске канализације, водоводне мреже, телекомуникационе мреже и електроенергетске инсталације у индустријској зони Чукарка у Прешеву

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 35/2017 Изградња саобраћајнице, фекалне и атмосферске канализације, водоводне мреже, телекомуникационе мреже и електроенергетске инсталације у индустријској зони Чукарка у Прешеву   Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Јавна набавка број 42/2017 – Набавка клима уређаја са уградњом за потребе Министарства привреде

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 42/2017 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22. јуна 2017.

Јавна набавка број 44/2017 – Извођење додатних радова на реконструкцији фискултурног блока Економске школе, град Ваљево

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 44/2017– Извођење додатних радова на реконструкцији фискултурног блока Економске школе, град Ваљево     Назив, адреса […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Јавна набавка број 41/2017 – Услуга превођења за потребе Министарства привреде

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 41/2017 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

5. јуна 2017.

Јавна набавка број 40/2017 – Извођење додатних радова на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 40/2017 – Извођење додатних радова на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница   […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30. маја 2017.

Јавна набавка број 39/2017 – Извођење додатних радова на изградњи објекта културе-зграде легата Николе Коке Јанковића (Српска академија наука и уметности), град Крагујевац

На основу члана  36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 39/2017 – Извођење додатних радова на изградњи објекта културе-зграде легата Николе Коке Јанковића (Српска академија наука […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26. маја 2017.

Јавна набавка број 32/2017 – Изградња мреже за снабдевање водом у индустријској зони Пуковац у Дољевцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 32/2017 Изградња мреже за снабдевање водом у индустријској зони Пуковац у Дољевцу Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19. маја 2017.

Јавна набавка мале вредности број 38/2017 – Услуге набавке авио карата за потребе Министарства привреде

  На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 38/2017 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

5. маја 2017.

Јавна набавка мале вредности број набавке 37/2017 – Услуге физичко техничког обезбеђења

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 37/2017 Врста предмета: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Jавнa набавкa број 24/2017 – Изградња дела обилазнице у индустријској зони Бунушевац у Врању

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 24/2017 Изградња дела обилазнице у индустријској зони Бунушевац у Врању   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА