Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Министар привреде је у складу са Уредбом о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала у субјектима приватизације образовао Комисију за разматрање захтева за давање сагласности привремених заступника капитала на одлуке нових органа управљања субјеката приватизаицје који су конституисани након раскида уговора о продаји капитала.

Ова Комисија поступа, ради и одлучује у складу са Пословником и Прилогом 1 и Прилогом 2 који су његов саставни део.

Пословник о начину поступања, рада и одлучивања Комисије за разматрање захтева за давање сагласности привремених заступника капитала можете преузети ОВДЕ.

Документација која се подноси уз сваки захтев – Прилог 1 – можете погледати ОВДЕ.

Посебна документација која се подноси у зависности од врсте правног посла који је предмет захтева – Прилог 2 – можете погледати ОВДЕ.