Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Одељење за инвестиције

При Кабинету министра формирано је посебно Одељење за инвестиције, које ће, између осталих, обављати следеће послове:

 • учешће у изради нацрта закона и предлога других прописа у области улагања;
 • праћење кретања и унапређења политике привлачења инвестиција;
 • учешће у предлагању мера за подстицање привлачења инвестиција, као и праћење њихових ефеката;
 • координацију послова у вези са припремом мера Владе на унапређењу инвестиционе климе;
 • координацију послова и надзор над радом агенције надлежне за директна улагања и регионални развој;
 • припрему инвестиционих пројеката;
 • праћење и контролу реализације инвестиционих пројеката и контролу испуњења уговорних обавеза по уговорима којима се додељују средства подстицаја;
 • извршење обавеза Републике Србије за исплату средстава по тим уговорима;
 • праћење и контролу исправности и важности средстава обезбеђења по уговорима којима су додељена средства подстицаја;
 • сарадњу са другим државним органима и организацијама, привредним друштвима и надлежним међународним институцијама у извршавању послова из делокруга Одељења;
 • учешће у припреми и спровођењу пројеката који се финансирају из средстава међународне развојне помоћи;
 • усаглашавање прописа из надлежности Одељења са стандардима међународних организација и правним тековинама ЕУ;
 • праћење међународних споразума и конвенција из надлежности Одељења,

Начелник Одељења – Бранислав Пејчић

Телефон: + 381 11 3642 787

Мејлbranislav.pejcic@privreda.gov.rs

Адреса: Кнеза Милоша 20

 

Преузмите модел уговора: 2016_Forma-Ugovora-O-Dodeli-Sredstava_final