Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције

При Кабинету министра формирано је Одељење за међународну сарадњу и европске интеграције, које, између осталог, обавља послове који се односе на:

 • координацију, усмеравање и подршку активностима везаним за међународну сарадњу и европске интеграције из делокруга Министарства;
 • учешће и координацију активности које се односе на закључивање међународних уговора из делокруга Министарства;
 • припрему извештаја о примени потврђених међународних конвенција у области привреде и припрему мишљења и других докумената из области међународне сарадње из делокруга Министарства;
 • припрему предлога основа за преговоре, вођење преговора и подношење извештаја са преговора са институцијама и владама; припрему аката и потребних прописа из области међународне сарадње;
 • припрему платформи за наступ представника Министарства на међународним састанцима и састанцима страна уговорница мултилатералних уговора из области привреде;
 • праћење и унапређење билатералне економске сарадње са иностранством, кроз учешће у преговарању, закључивању и праћењу примене билатералних међудржавних споразума о економској сарадњи;
 • припрему информација и прилога за платформу и учешће у раду мешовитих комитета или комисија, који се формирају по том основу;
 • праћење и спровођење обавеза у вези са европским интеграцијама у областима из надлежности Министарства привреде, које произилазе из процеса придруживања и преговора о чланству Републике Србије у Европској унији;
 • координацију усклађивања националног законодавства са правним тековинама Европске уније (aquis communitaire);
 • координацију рада и стручну и административну подршку раду преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији чијим радом руководи Министарство привреде;
 • пружање информација и стручне подршке представницима Министарства привреде у другим преговарачким групама за питања из области привреде;
 • припрему различитих обједињених извештаја, мишљења и информација из делокруга Министарства који се односе на процес придруживања и приступања ЕУ;
 • координацију сарадње на техничком нивоу Министарства са другим владиним институцијама, Мисијом РС при ЕУ у Бриселу, европским институцијама и министарствима држава чланица ЕУ;
 • припрему мишљења и других докумената из области међународне сарадње и европских интеграција из делокруга Министарства.

 Начелник Одељења – Ненад Стошић

Телефон: + 381 11 3642 716

Адреса: Кнеза Милоша 20