Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

У циљу економског развоја Министарство привреде реализје програме и пројекте којима се унапређује пословни амбијент, конкурентност, инфраструктура у локалним самоуправама, стандард грађана и капацитети на свим нивоима власти.

Министарство привреде подржава и пројекте који су усмерени ка унапређењу развоја људских ресурса у привреди, приступа изворима финансирања и новим тржиштима, развоју предузетништва и предузетничког духа код жена, младих и социјално осетљивих група.

Програме и пројекте Министарство привреде реализује у сарадњи са Европском унијом, домаћим и међународним финансијским институцијама, локланим самоуправама, међународним и невладиним организацијама, као и пословним удружењима.