Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке Министарства

22.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 1 (услуге писаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 1 (услуге писаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019     Врста поступка: набавка мале вредности обликована […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 2 (услуге усменог консекутивног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ За Партију 2 (услуге усменог консекутивног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019     Врста поступка: набавка мале […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ За Партију 3 (услуге усменог симултаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ За Партију 3 (услуге усменог симултаног превођења) у поступку јавне набавке број 61/2019     Врста поступка: набавка мале […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набавка горива и мазива) за партију 2 – Evro Premium BMB 95

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набавка горива и мазива) за партију 2 – Evro […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.07.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набавка горива и мазива) за партију 3 – Evro dizel

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 (набавка горива и мазива) за партију 3 – Evro […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.06.2019.

Јавна набавка број 65/2019 – Услуге превођења

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 65/2019 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.05.2019.

Јавна набавка број 61/2019 – РЕЗЕРВАЦИЈА И ИЗДАВАЊЕ АВИО КАРАТА И РЕЗEРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 61/2019 Врста предмета: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.05.2019.

Јавна набавка број 54/2019 – Услугa набавке авио карата за потребе Министарства привреде

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 54/2019 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

16.04.2019.

Јавна набавка број 42/2019 – Услуге објављивања огласа у дневним новинама

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 42/2019 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

12.04.2019.

Јавна набавка број 41/2019 Преговарачки поступак – Услуге у области предузетничког образовања

На основу члана 36. став 1. тачка 2) и став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 41/2019   Наручилац: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА