Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke Ministarstva

06.11.2019.

Javna nabavka broj 74/2019 – Nabavka motornog vozila

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Naziv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 74/2019 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

25.09.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 5/2018 (usluge osiguranja vozila) za partiju 1 – obavezno osiguranje vozila

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 5/2018 (usluge osiguranja vozila) za partiju 1 – obavezno osiguranje […]

VIŠE INFORMACIJA

25.09.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 5/2018 (usluge osiguranja vozila) za partiju 2 – kasko osiguranje vozila

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 5/2018 (usluge osiguranja vozila) za partiju 2 – kasko osiguranje […]

VIŠE INFORMACIJA

19.08.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u postupku javne nabavke broj 73/2019

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u postupku javne nabavke broj 73/2019     Vrsta postupka: pregovarački postupak bez objavljivanja poziva Predmet javne nabavke: usluge […]

VIŠE INFORMACIJA

09.08.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, za opremu koja nije bila predmet centralizovane nabavke u 2018. god.) za partiju 10 – održavanje štampača tipa Canon

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, za […]

VIŠE INFORMACIJA

25.07.2019.

Javna nabavka broj 73/2019 – Usluga pretplate na pristup elektronskoj bazi propisa Paragraf lex

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. i stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), donosim   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ 73/2019   Naručilac: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20 Internet stranica: privreda.gov.rs Vrsta naručioca: organ državne uprave Opis predmeta: pretplata na […]

VIŠE INFORMACIJA

22.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 1 (usluge pisanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 1 (usluge pisanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019     Vrsta postupka: nabavka male vrednosti oblikovana […]

VIŠE INFORMACIJA

19.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 2 (usluge usmenog konsekutivnog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 2 (usluge usmenog konsekutivnog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019     Vrsta postupka: nabavka male […]

VIŠE INFORMACIJA

19.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 3 (usluge usmenog simultanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 3 (usluge usmenog simultanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019     Vrsta postupka: nabavka male […]

VIŠE INFORMACIJA

17.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 2 – Evro Premium BMB 95

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 2 – Evro […]

VIŠE INFORMACIJA