Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke Ministarstva

09.08.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, za opremu koja nije bila predmet centralizovane nabavke u 2018. god.) za partiju 10 – održavanje štampača tipa Canon

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019 (usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, za […]

VIŠE INFORMACIJA

25.07.2019.

Javna nabavka broj 73/2019 – Usluga pretplate na pristup elektronskoj bazi propisa Paragraf lex

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. i stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), donosim   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ 73/2019   Naručilac: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20 Internet stranica: privreda.gov.rs Vrsta naručioca: organ državne uprave Opis predmeta: pretplata na […]

VIŠE INFORMACIJA

22.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 1 (usluge pisanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 1 (usluge pisanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019     Vrsta postupka: nabavka male vrednosti oblikovana […]

VIŠE INFORMACIJA

19.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 2 (usluge usmenog konsekutivnog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 2 (usluge usmenog konsekutivnog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019     Vrsta postupka: nabavka male […]

VIŠE INFORMACIJA

19.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 3 (usluge usmenog simultanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Za Partiju 3 (usluge usmenog simultanog prevođenja) u postupku javne nabavke broj 61/2019     Vrsta postupka: nabavka male […]

VIŠE INFORMACIJA

17.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 2 – Evro Premium BMB 95

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 2 – Evro […]

VIŠE INFORMACIJA

17.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 3 – Evro dizel

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 3 – Evro […]

VIŠE INFORMACIJA

17.06.2019.

Javna nabavka broj 65/2019 – Usluge prevođenja

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 65/2019 […]

VIŠE INFORMACIJA

29.05.2019.

Javna nabavka broj 61/2019 – REZERVACIJA I IZDAVANJE AVIO KARATA I REZERVACIJA HOTELSKOG SMEŠTAJA

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti Redni broj nabavke: 61/2019 Vrsta predmeta: […]

VIŠE INFORMACIJA

20.05.2019.

Javna nabavka broj 54/2019 – Usluga nabavke avio karata za potrebe Ministarstva privrede

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti Redni broj nabavke: 54/2019 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA