Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke Ministarstva

22.05.2018.

Javna nabavka broj 59/2018 – Usluga nabavke avio karata za potrebe Ministarstva privrede

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti Redni broj nabavke: 59/2018 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

27.04.2018.

Javna nabavka broj 48/2018 – Usluge obezbeđenja za potrebe Ministarstva privrede, za lokaciju Terazije 23

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Naziv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti Redni broj nabavke: 48/2018 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

05.04.2018.

JAVNA NABAVKE BROJ 30/2018 – usluga učešća u realizaciji programa „Učenička kompanija“, preduzetništvo u srednjim školama u RS

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2.  stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), donosim   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ 30/2018   Naručilac: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20, Internet stranica: privreda.gov.rs Vrsta naručioca: organ državne uprave Opis predmeta: usluga učešća u […]

VIŠE INFORMACIJA

03.04.2018.

Javna nabavka broj 23/2018 – Usluga objavljivanja oglasa u dnevnim novinama

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 23/2018 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

22.03.2018.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2016 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 2 – hirurške intervencije i teže bolesti

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2016 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 2 – hirurške intervencije […]

VIŠE INFORMACIJA

22.03.2018.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2016 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 1 – smrt usled nezgode, trajni invaliditet, troškovi lečenja i dnevna naknada

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2016 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 1 – smrt usled […]

VIŠE INFORMACIJA

23.02.2018.

Javna nabavka broj 5/2018 – Usluge servisiranja i održavanja službenih vozila sa ugradnjom rezervnih delova

               Republika Srbija   MINISTARSTVO PRIVREDE          Broj: 404-02-20/2018-02  februar 2018. godine      B e o g r a d               Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša […]

VIŠE INFORMACIJA

12.01.2018.

Javna nabavka broj 1/2018 – Usluga skladištenja poslovne dokumentacije

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 1/2018 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

02.10.2017.

Javna nabavka broj 132/2017 – Nabavka multifunkcionalnih uređaja za potrebe Ministarstva privrede

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 132/2017 […]

VIŠE INFORMACIJA

27.09.2017.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2017 (nabavka tonera) za partiju 5 – toneri za Lexmark uređaje

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2017 (nabavka tonera) za partiju 5 – toneri za Lexmark uređaje […]

VIŠE INFORMACIJA