Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javne nabavke Ministarstva

17.07.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 3 – Evro dizel

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 3 – Evro […]

VIŠE INFORMACIJA

17.06.2019.

Javna nabavka broj 65/2019 – Usluge prevođenja

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 65/2019 […]

VIŠE INFORMACIJA

29.05.2019.

Javna nabavka broj 61/2019 – REZERVACIJA I IZDAVANJE AVIO KARATA I REZERVACIJA HOTELSKOG SMEŠTAJA

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti Redni broj nabavke: 61/2019 Vrsta predmeta: […]

VIŠE INFORMACIJA

20.05.2019.

Javna nabavka broj 54/2019 – Usluga nabavke avio karata za potrebe Ministarstva privrede

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti Redni broj nabavke: 54/2019 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

16.04.2019.

Javna nabavka broj 42/2019 – Usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 42/2019 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

12.04.2019.

Javna nabavka broj 41/2019 Pregovarački postupak – Usluge u oblasti preduzetničkog obrazovanja

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2) i stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje     O B A V E Š T E NJ E O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 41/2019   Naručilac: Ministarstvo privrede, Beograd, […]

VIŠE INFORMACIJA

14.03.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 2 – hirurške intervencije i teže bolesti

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje     OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 2 – hirurške intervencije […]

VIŠE INFORMACIJA

14.03.2019.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 1 – smrt usled nezgode, trajni invaliditet, troškovi lečenja i dnevna naknada

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 6/2018 (usluge osiguranja zaposlenih) za partiju 1 – smrt usled nezgode, trajni […]

VIŠE INFORMACIJA

06.03.2019.

Javna nabavka broj 29/2019 – Usluge servisiranja i održavanja službenih vozila sa ugradnjom rezervnih delova

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA   Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 29/2019 Vrsta […]

VIŠE INFORMACIJA

07.02.2019.

Javna nabavka broj 28/2019 – Gume za službena vozila Ministarstva privrede

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), Ministarstvo privrede objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA     Nazuv Naručioca: Ministarstvo privrede Adresa Naručioca: Kneza Miloša 20 Internet stranica Naručioca: www.privreda.gov.rs Vrsta Naručioca: Organ državne uprave Vrsta postupka javne nabavke: postupak nabavke male vrednosti Redni broj nabavke: 28/2019 […]

VIŠE INFORMACIJA