Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке Министарства

29.08.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 (услуге осигурања возила) за партију 2 – каско осигурање

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 (услуге осигурања возила) за партију 2 – каско осигурање […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.07.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 88/2018

На основу члана 36. став 1. тачка 2. и став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 88/2018   Наручилац: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20 Интернет страница: privreda.gov.rs Врста наручиоца: орган државне управе Опис предмета: претплата на […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.06.2018.

Јавна набавка број 71/2018 – Услуге превођења

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 71/2018 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму у поступку централизоване јавне набавке број 10/2017 (Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача типа Lexmark – Партија 7)

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 10/2017 (Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача типа […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму у поступку централизоване јавне набавке број 10/2017 (Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача типа Canon – Партија 9)

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму у поступку централизоване јавне набавке број 10/2017 (Услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача типа […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.05.2018.

Јавна набавка број 59/2018 – Услугa набавке авио карата за потребе Министарства привреде

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 59/2018 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.04.2018.

Јавна набавка број 48/2018 – Услуге обезбеђења за потребе Министарства привреде, за локацију Теразије 23

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 48/2018 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.04.2018.

ЈАВНA НАБАВКЕ БРОЈ 30/2018 – услуга учешћа у реализацији програма „Ученичка компанија“, предузетништво у средњим школама у РС

На основу члана 36. став 1. тачка 2.  став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 30/2018   Наручилац: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20, Интернет страница: privreda.gov.rs Врста наручиоца: орган државне управе Опис предмета: услуга учешћа у […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

03.04.2018.

Јавна набавка број 23/2018 – Услуга објављивања огласа у дневним новинама

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назув Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: поступак набавке мале вредности Редни број набавке: 23/2018 Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.03.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 6/2016 (услуге осигурања запослених) за партију 2 – хируршке интервенције и теже болести

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац Министарство привреде (корисник буџетских средстава), Кнеза Милоша број 20, интернет адреса: www.privreda.gov.rs, објављује     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ у поступку централизоване јавне набавке број 6/2016 (услуге осигурања запослених) за партију 2 – хируршке интервенције […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА