Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

24.04.2019.

Jавнa набавкa број 45/2019 – Реконструкција локалног пута Вратарница-Заграђа-Мариновац-Стубл-Врбица-Селачка на територији града Зајечара

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 45/2019 Реконструкција локалног пута Вратарница-Заграђа-Мариновац-Стубл-Врбица-Селачка на територији града Зајечара   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 46/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улица Краља Драгутина и Гвоздачке, општина Бајина Башта

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 46/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улица Краља Драгутина и Гвоздачке, општина Бајина Башта […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 44/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 44/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.04.2019.

Jавнa набавкa број 43/2019 – Реконструкција саобраћајнице Димитрија Туцовића – крак (од улице Черкез Махала до Царске Ћуприје) у пословној зони „Исток”, град Нови Пазар

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 43/2019 Реконструкција саобраћајнице Димитрија Туцовића – крак (од улице Черкез Махала до Царске Ћуприје) у пословној зони „Исток”, град Нови Пазар   Назив, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

12.04.2019.

Јавна набавка број 39/2019 – Изградња улице Нове у индустријској зони „Север“ у Великој Плани

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 39/2019 Изградња улице Нове у индустријској зони „Север“ у Великој Плани   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.04.2019.

Јавна набавка број 40/2019 – Унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала Бање Ждрело, општина Петровац на Млави

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 40/2019 Унапређење локалне путне инфраструктуре у функцији повезивања привредних и туристичких потенцијала  Бање Ждрело, општина Петровац на Млави   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

08.04.2019.

Јавна набавка број 38/2019 – Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Деспотовац кроз рехабилитацију општинског пута О-13 до Ресавске пећине

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 38/2019   Унапређење услова за развој туристичке понуде општине Деспотовац кроз рехабилитацију општинског пута О-13 до Ресавске пећине   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

04.04.2019.

Јавна набавка број 37/2019 – Изградња армирано бетонског друмског моста преко Стражевачке реке у Прокупљу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 37/2019 Изградња армирано бетонског друмског моста преко Стражевачке реке у Прокупљу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.03.2019.

Јавна набавка број 36/2019 – Реконструкција улице Боре Станковића у Врању

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 36/2019 Реконструкција улице Боре Станковића у Врању   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

29.03.2019.

Јавна набавка број 35/2019 – Реконструкција улица на територији општине Вaрварин и наставак рехабилитације пута Залоговац-Вратаре, општина Варварин

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА