Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

18.05.2020.

Јавна набавка број 26/2020 Реконструкција и пренамена објекта школе у Бучју у туристички локалитет, ради промоције туристичких потенцијала у општини Прибој

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 26/2020 Реконструкција и пренамена објекта школе у Бучју у туристички локалитет, ради промоције туристичких потенцијала у општини Прибој   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.05.2020.

Jавнa набавкa број 13/2020 Изградња канализационе мреже у индустријској зони у Иригу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 13/2020 Изградња канализационе мреже у индустријској зони у Иригу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 23/2020 Изградња доводног водовода, одводне канализације, приступног далековода и трафостанице на саобраћајници ка туристичком локалитету Градац у Тутину

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 23/2020 Изградња доводног водовода, одводне канализације, приступног далековода и трафостанице на саобраћајници ка туристичком локалитету Градац у Тутину   Назив, адреса и интернет […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 18/2020 Инфраструктурно опремање локације привредне зоне „Хисар“ у Прокупљу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 18/2020 Инфраструктурно опремање локације привредне зоне „Хисар“ у Прокупљу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 12/2020 Изградња прве фазе саобраћајнице у Витежеву, пут до тврђаве и видиковца, општина Жабари

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 12/2020 Изградња прве фазе саобраћајнице у Витежеву, пут до тврђаве и видиковца, општина Жабари   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 7/2020 Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 7/2020 Реконструкција саобраћајница до туристичких и археолошких локалитета Краку Лу Јордан, Златни Пек, Јелена стена у Кучеву   Назив, адреса и интернет страница […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 11/2020 Инфраструктурно уређење централне пословне зоне у Трстенику

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 11/2020 Инфраструктурно уређење централне пословне зоне у Трстенику   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 8/2020 Санација општинског пута Л-3 у циљу спајања Радне зоне Тешица, општина Алексинац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 8/2020 Санација општинског пута Л-3 у циљу спајања Радне зоне Тешица, општина Алексинац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 24/2020 Реконструкција тротоара у улици Светог Саве до индустријске зоне у Владимирцима

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 24/2020 Реконструкција тротоара у улици Светог Саве до индустријске зоне у Владимирцима     Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.05.2020.

Јавна набавка број 29/2020 Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 29/2020 Инфраструктурно опремање индустријске зоне „Југ” у Новом Милошеву, Општина Нови Бечеј   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА