Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

25.03.2019.

Јавна набавка број 34/2019 – Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел” до насеља „Вагон чарда” у општини Апатин

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 34/2019 Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел” до насеља „Вагон чарда” у општини Апатин   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.03.2019.

Јавна набавка број 33/2019 – Реконструкција саобраћајница на територији општине Кучево

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 33/2019 Реконструкција саобраћајница на територији општине Кучево   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.03.2019.

Jавнa набавкa број 32/2019 – Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 32/2019  Реконструкција дела улице Дожа Ђерђа у Србобрану   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.03.2019.

Jавнa набавкa број 31/2019 – Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 31/2019 Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве, град Ниш   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.03.2019.

Jавнa набавкa број 30/2019 – Реконструкција Ђушине улице у Смедереву

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 30/2019 Реконструкција Ђушине улице у Смедереву   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.02.2019.

Jавнa набавкa број 27/2019 – Доградња Трга војводе Петра Бојовића, општина Нова Варош

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 27/2019 Доградња Трга војводе Петра Бојовића, општина Нова Варош   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

08.02.2019.

Јавна набавка број 26/2019 – Реконструкција улица на територији општине Мајданпек

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 26/2019 Реконструкција улица на територији општине Мајданпек     Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

06.02.2019.

Јавна набавка број 25/2019 – Реконструкција тротоара са инфраструктуром у улици Кнеза Милоша у Ћуприји, прва фаза

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 25/2019  Реконструкција тротоара са инфраструктуром у улици Кнеза Милоша у Ћуприји, прва фаза   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.02.2019.

Јавна набавка број 13/2019 – Реконструкција Карађорђеве улице, општина Баточина

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 13/2019 Реконструкција Карађорђеве улице, општина Баточина   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

04.02.2019.

Јавну набавку број 24/2019 – Реконструкција Пешачкe зонe у општини Алексинац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 24/2019 Реконструкција Пешачкe зонe у општини Алексинац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА