Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

14.05.2020.

Јавна набавка број 6/2020 Изградња путне инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру Манасија и Бањи Ждрело на територији општине Петровац на Млави

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 6/2020 Изградња путне инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру Манасија и Бањи Ждрело на територији општине Петровац на Млави   Назив, адреса и […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.05.2020.

Jавна набавка број 19/2020 Развој саобраћајне инфраструктуре у циљу повезивања зоне пословања са окружењем и унапређења привредног амбијента општине Рача

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 19/2020 Развој саобраћајне инфраструктуре у циљу повезивања зоне пословања са окружењем и унапређења привредног амбијента општине Рача   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.05.2020.

Јавна набавка број 21/2020 Инфраструктурно и комунално опремање пословне зоне у улици Николе Тесле у Лебану

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 21/2020 Инфраструктурно и комунално опремање пословне зоне у улици Николе Тесле у Лебану   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.05.2020.

Јавна набавка број 14/2020 Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења туристичког потенцијала Сокобање

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 14/2020 Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења туристичког потенцијала Сокобање   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.05.2020.

Јавна набавка број 27/2020 Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 27/2020 Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање    Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.05.2020.

Јавна набавка број 15/2020 Реконструкција и изградња саобраћајнице кроз Привредну зону града Ваљева

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 15/2020 Реконструкција и изградња саобраћајнице кроз Привредну зону града Ваљева   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.05.2020.

Јавна набавка број 10/2020 – Изградња саобраћајница са инфраструктуром у оквиру зоне Стари аеродором фаза 1 у Крушевцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 10/2020 Изградња саобраћајница са инфраструктуром у оквиру зоне Стари аеродором фаза 1 у Крушевцу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.01.2020.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 3/2020 – Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале Основне школе „Живко Томићˮ у Доњој Шаторњи, друга фаза, општина Топола

На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 3/2020 – Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале Основне школе „Живко Томићˮ у Доњој […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.01.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 4/2020 – Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу

 На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 4/2020 – Извођење додатних радова на изградњи стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

20.12.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 77/2019 – Извођење додатних радова на изградњи дечјег вртића у Црњеву, општина Ивањица

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 77/2019 – Извођење додатних радова на изградњи дечјег вртића у Црњеву, општина Ивањица   […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА