Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

26.08.2014.

Jaвна набавка број 27/2014 – Изградња коловоза у Улици Грожђа, град Суботица

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број27/2014 Изградња коловоза у Улици Грожђа, град Суботица Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

26.08.2014.

Јавна набавка број 25/2014 – Инфраструктурно опремање Индустријске зоне – Индустријског парка у Смедереву

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број25/2014 Инфраструктурно опремање Индустријске зоне – Индустријског парка у Смедереву   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.08.2014.

21.8.2014. – Јавна набавка број 30/2014 – Реконструкција дела Улице Вука Караџића, општина Уб

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број30/2014 Реконструкција дела Улице Вука Караџића, општина Уб   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

18.08.2014.

Јавна набавка број О/22-2014 – Обавештење о закљученом уговору за извођење радова ма изградњи обилазнице, Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/22-2014 Изградња обилазнице (растерећење саобраћаја кроз општину Осечина) – изградња саобраћајнице, општина Осечина Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим радова и основна […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

15.08.2014.

Јавна набавка број 23-2014 – Изградња саобраћајница у градској индустријској зони Север у Крушевцу

На основу члана 60. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ЈН број 23/2014 Изградња саобраћајница у градској индустријској зони Север у Крушевцу Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

08.08.2014.

Јавна набавка број 12/2014 – Инфраструктурно опремање радне зоне „Запад” у Пландишту

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број12/2014 Инфраструктурно опремање радне зоне „Запад” у Пландишту   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

06.08.2014.

Јавна набавка број О/13-2014 – Обавештење о закљученом уговору за изградњу школско-спортске сале ОШ „Бранко Радичевић”, Велико Средиште, Вршац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/13-2014 Изградња школско-спортске сале ОШ „Бранко Радичевић”, Велико Средиште, Општина Вршац Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим радова и основна обележја радова: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

06.08.2014.

Јавна набавка број 11/2014 – Обавештење о закљученом уговору за израду пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности број 11/2014 Израда пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста предмета јавне набавке: Услуге Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

05.08.2014.

5.8.2014. – Jавнa набавкa број 20/2014 – Изградња и санација путне инфраструктуре до Индустријске зоне у северозападном делу Бабушнице

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број20/2014 Изградња и санација путне инфраструктуре до Индустријске зоне у северозападном делу Бабушнице   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

01.08.2014.

Јавна набавка број 21/2014 – Реконструкција улице Лењинове у Индустријској зони у Сјеници (Радна зона 2), од улице Јабланичке до улице Петљанске

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број21/2014 Реконструкција улице Лењинове у Индустријској зони у Сјеници (Радна зона 2), од улице Јабланичке до улице Петљанске   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА