Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

28.07.2014.

Јавна набавка број 17/2014 – Санација друмског моста преко реке Лим – веза са зонама „Ивање“ и „Коловрат“, општина Пријепоље

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 17/2014 Санација друмског моста преко реке Лим – веза са зонама „Ивање“ и „Коловрат“, општина Пријепоље  Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.07.2014.

Обавештење о закљученом уговору број О 23/2014- Реконструкција општинског пута 1. Реда, Лопаш – Радаљево, деоница мост на Груди – Продавница – Трикотажа – Ковачевићи, општина Ариље

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/23-2014  Реконструкција општинског пута 1. Реда, Лопаш-Радаљево, деоница мост на Груди – Продавница – Трикотажа – Ковачевићи, општина Ариље   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе   Врста предмета јавне набавке: […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.07.2014.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број О/7-2014 – Изградња локалног пута Данковиће – Коњува – Вишесело, деоница Данковиће (Танасковић) – Коњува (Ђорђевићи) (II фаза од км 1+463 до 3+030), општина Куршумлија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/7-2014   Изградњa локалног пута Данковиће – Коњува – Вишесело, деоница Данковиће (Танасковић) – Коњува (Ђорђевићи) (IIфазаод km 1+463 do km 3+030), општина Куршумлија    Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.07.2014.

Јавна набавка број 19/2014 – Изградња тротоара и бициклистичке стазе дуж јужне стране магистралног пута М-9 у Доњем Синковцу, град Лесковац

На основу члана 60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број19/2014   Изградња тротоара и бициклистичке стазе дуж јужне стране магистралног пута М-9 у Доњем Синковцу, град Лесковац Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.07.2014.

Јавна набавка број 10/2014 – Рехабилитација приступне саобраћајнице за индустријски парк „Бела Црква”, улица Језерска, општина Бела Црква

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 10/2014 Рехабилитација приступне саобраћајнице за индустријски парк „Бела Црква”, улица Језерска, општина Бела Црква   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Јавна набавка број 11/2014 – Израда пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце

На основу члана 60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број11/2014   Израда пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат рехабилитације пута Р-239, Љубата-Бесна Кобила-Бресница, деоница: Љубата-Крива Феја, град Врање

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12),Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат за реконструкције улица у граду Нишу

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12), Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат извођења радова на постављању еластичне ограде на наставку изградње прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12),Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Јавна набавка број 8/2014 – Изградња фекалне канализације у делу Индустријске зоне у Књажевцу – насеље Дајчевица, Бошево

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број 8/2014 Изградња фекалне канализације у делу Индустријске зоне у Књажевцу – насеље Дајчевица, Бошево Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Врста предмета […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА