Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

25.07.2014.

Јавна набавка број 10/2014 – Рехабилитација приступне саобраћајнице за индустријски парк „Бела Црква”, улица Језерска, општина Бела Црква

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број 10/2014 Рехабилитација приступне саобраћајнице за индустријски парк „Бела Црква”, улица Језерска, општина Бела Црква   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Јавна набавка број 11/2014 – Израда пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце

На основу члана 60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број11/2014   Израда пројектно-техничке документације за опремање индустријске зоне Власотинце   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат рехабилитације пута Р-239, Љубата-Бесна Кобила-Бресница, деоница: Љубата-Крива Феја, град Врање

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12),Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат за реконструкције улица у граду Нишу

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12), Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат извођења радова на постављању еластичне ограде на наставку изградње прве А фазе државног пута 1. реда аутопута на траси постојећег аутопута М1.11

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12),Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Јавна набавка број 8/2014 – Изградња фекалне канализације у делу Индустријске зоне у Књажевцу – насеље Дајчевица, Бошево

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број 8/2014 Изградња фекалне канализације у делу Индустријске зоне у Књажевцу – насеље Дајчевица, Бошево Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Врста предмета […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.07.2014.

Јавна набавка број 9/2014 – Реконструкција локалног пута Калуђерске баре-Поникве, веза са пословном зоном туристичког комплекса планине Тара, у циљу привлачења нових инвестиција, општина Бајина Башта

9/2014 – Реконструкција локалног пута Калуђерске баре-Поникве, веза са пословном зоном туристичког комплекса планине Тара, у циљу привлачења нових инвестиција, општина Бајина Башта  

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.07.2014.

Јавна набавка мале вредности број 13/2014 – Услуге осигурања службених возила Министарства привреде

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Редни број набавке: 13/2014 Врста предмета: Услуге Опис […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.07.2014.

Јавна набавка број 6/2014 – Позив за подношење понуда – Услугa одржавања рачунарске опреме и мултифункционалних фотокопир апарата и фотокопир апарата, са уградњом оригиналних резервних делова

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12), Министарство привреде објављује   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив Наручиоца: Министарство привреде Адреса Наручиоца: Кнеза Милоша 20 Интернет страница Наручиоца: www.privreda.gov.rs Врста Наручиоца: Орган државне управе Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована по партијама Редни број набавке: 6/2014 […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

10.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат изградње саобраћајнице „Индустријска 1” у индустријској зони „Минел” у Ћуприји

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12), Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА