Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

10.07.2014.

Претходно обавештење – Пројекат опремања радне зоне „Румска петља” у Руми

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12), Наручилац МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ Београд, Кнеза Милоша бр.20 објављује ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊЕ Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр.20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

13.06.2014.

Јавна набавка број О/8-2014 – Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку број О/8-2014 – Реконструкција пута у Бањи Ковиљачи са јавном расветом, град Лозница

 Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку број О/8-2014 Реконструкција пута у Бањи Ковиљачи са јавном расветом, град Лозница   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе   Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим радова и основна обележја […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

12.06.2014.

Јавна набавка број ЈН О/2-2014 – Обавештење о закљученом уговору за ЈН О/2-2014 – Реконструкција пешачке зоне у Улици Петефи Шандора – Трг Николе Тесле, општина Апатин

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку за јавну набавку број О/2-2014 Реконструкција пешачке зоне у Улици Петефи Шандора – Трг Николе Тесле, општина Апатин   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим радова […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

11.06.2014.

Јабна набавка број О/17-2013 – Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку број О/17-2013 – Извођење радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи Ватрогасног дома у Зајечару – четврта фаза

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs Врста наручиоца: Орган државне управе         Врста предмета јавне набавке: Радови Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи Ватрогасног дома у Зајечару – четврта фаза Место извршења радова: град Зајечар Ознака из […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2014.

Јавна набавка број О/17-2014 – Реконструкција ул. Георги Димитрова у селу Жељуша, Димитровград

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2014.

Јавна набавка број О/15-2014 – Реконструкција локалног пута Крушка – раскрсница Ратковићи-Трошићи, општина Брус

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2014.

Јавна набавка број О/13-2014 – Изградња школско-спортске сале ОШ „Бранко Радичевић”, Велико Средиште, општина Вршац

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2014.

Јавна набавка број О/9-2014 – Реконструкција предшколске установе „Лане” – побољшање енергетске ефикасности, Кучево

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2014.

Јавна набавка број О/5-2014 – Изградња моста са приступним саобраћајницама – други прстен око Пирота

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.05.2014.

Јавна набавка број О/18-2014 – Реконструкција тротоара и платоа у улицама Виноградарској и 22. дивизије, општина Власотинце

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА