Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавне набавке за инфраструктурне пројекте

22.05.2019.

Јавна набавка број 56/2019 – Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 56/2019 Изградња пешачке зоне у Врањској Бањи, град Врање   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.05.2019.

Јавна набавка број 50/2019 – Изградња деоница магистралног и дистрибутивног водовода за потребе Агроиндустријске зоне у Кикинди

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 50/2019   Изградња деоница магистралног и дистрибутивног водовода за потребе Агроиндустријске зоне у Кикинди Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.05.2019.

Јавна набавка број 51/2019 – Завршетак изградње инфраструктуре у радној зони 7 у Бољевцу

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 51/2019   Завршетак изградње инфраструктуре у радној зони 7 у Бољевцу   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.05.2019.

Јавна набавка број 49/2019 – Изградња водоводне мреже за снабдевање источног дела индустријске зоне у Пуковцу, општина Дољевац

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 49/2019 Изградња водоводне мреже за снабдевање источног дела индустријске зоне у Пуковцу, општина Дољевац   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 47/2019 – Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале у оквиру Основне школе „Бане Миленковић“, завршна фаза, општина Врњачка Бања

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 47/2019 – Извођење додатних радова на изградњи фискултурне сале у оквиру Основне школе „Бане Миленковић“, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

25.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 48/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Бамби” у Крагујевцу

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 48/2019 – Извођење додатних радова на реконструкцији објекта Предшколске установе „Бамби” […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.04.2019.

Jавнa набавкa број 45/2019 – Реконструкција локалног пута Вратарница-Заграђа-Мариновац-Стубл-Врбица-Селачка на територији града Зајечара

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 45/2019 Реконструкција локалног пута Вратарница-Заграђа-Мариновац-Стубл-Врбица-Селачка на територији града Зајечара   Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

24.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 46/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улица Краља Драгутина и Гвоздачке, општина Бајина Башта

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број 46/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улица Краља Драгутина и Гвоздачке, општина Бајина Башта […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

22.04.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 44/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница

  На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Министарство привреде објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 44/2019 – Извођење додатних радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

19.04.2019.

Jавнa набавкa број 43/2019 – Реконструкција саобраћајнице Димитрија Туцовића – крак (од улице Черкез Махала до Царске Ћуприје) у пословној зони „Исток”, град Нови Пазар

На основу члана  60. став 1. тачка 1)  Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку број 43/2019 Реконструкција саобраћајнице Димитрија Туцовића – крак (од улице Черкез Махала до Царске Ћуприје) у пословној зони „Исток”, град Нови Пазар   Назив, […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА