Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Огласна табла

07.07.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА- ИСТЕКАО

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

30.06.2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места- ИСТЕКАО

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

17.03.2021.

ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ЗА 2020. ГОДИНУ

Чланом 30б Закона о државним службеницима прописано је да државни орган објављује годишњи извештај о управљању сукобом интереса у државном органу.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.12.2020.

КОМИСИЈА ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ПРИВРЕМЕНИХ ЗАСТУПНИКА КАПИТАЛА

Решењем министра привреде бр. 06-00-214/2020-05 од 2. децембра 2020. године дата је сагласност на Пословник о начину поступања, рада и одлучивања Комисије за разматрање захтева привремених заступника капитала.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

09.12.2020.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ СУБЈЕКАТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ КОЈИ СУ БИЛИ У ПОСТУПКУ РЕСТРУКТУИРАЊА И ПРЕДУЗЕЋА СА ВЕЋИНСКИМ ДРУШТВЕНИМ КАПИТАЛОМ

Комисија за давање сагласности поступа, ради и одлучује у складу са Пословником којим се утврђују и критеријуми и документација коју предузећа достављају уз захтев за давање сагласности. Саставни део пословника је и Прилог 1 – Документација која се подноси уз свки захтев – и Прилог 2 – Посебна документација која се подноси у зависности од врсте […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.07.2020.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА – ДОПУНА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године, са подацима о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

27.05.2020.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године, са подацима о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву, са стањем на дан 31.12.2018. године.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

28.02.2020.

ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА ЗА 2019. ГОДИНУ

Чланом 30б Закона о државним службеницима прописано је да државни орган објављује годишњи извештај о управљању сукобом интереса у државном органу.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

14.02.2020.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву мање од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са прегледом о њиховим повезаним друштвима, без обзира на проценат власништва у капиталу тих друштава, и преглед са подацима о пословним перформансама за друштва у којима Република Србија има учешће у власништву мање од 10%, са […]

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

21.11.2019.

ЕВИДЕНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Преглед друштава у којима Република Србија има учешће у власништву једнако или веће од 10%, са стањем на дан 31.12.2018. године, са подацима о пословним перформансама

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА