Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Uredbe 2019

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME

(„Službeni glasnik RS”, br. 89/15 i 95/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

PREUZMITE dokument

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja („Službeni galsnik RS“, broj 1/19).

PREUZMITE dokument

Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda („Službeni galsnik RS“, broj 1/19)

PREUZMITE dokument