Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони из надлежности Министарства

Закон о потврђивању Конвенције о контроли и жигосању предмета од драгоцених метала са анексима I и II

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о изменама и допунама Закона о улагањима („Службени гласник РС“, број 95/18).

ПРЕУЗМИTE документ

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

„Службени гласник РС“, бр. 95/18.

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о привредним друштвима

„Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о привредним коморама

„Службени гласник Републике Србије“ 112/2015

ПРЕУЗМИTE документ