Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Zakoni iz nadležnosti Ministarstva

Zakon o privatizaciji

„Službeni glasink RS“, br. 83/2014, 46/2015, 112/2015 i 20/2016 – autentično tumačenje

PREUZMITE dokument

Zakon o stečaju

„Službeni glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US i 83/2014

PREUZMITE dokument

Zakon o javnim preduzećima

„Službeni glasnik Republike Srbije“ 15/2016

PREUZMITE dokument

Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

„Službeni glasnik RS“, br. 123/2007, 30/2010, 115/2014 i 112/2015

PREUZMITE dokument

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti

„Službeni glasnik RS“, broj 36/09

PREUZMITE dokument

Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre

„Službeni glasnik RS“ broj 112/2015

PREUZMITE dokument

Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala

„Službeni glasnik“ broj 36/2011 i 15/2016

PREUZMITE dokument