Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони из надлежности Министарства

Закон о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево доо Смедерево

„Службени гласник РС”, број 15/16

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о споразумном финансијском реструктурирању

„Службени гласник РС“, број 89/2015)

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника

„Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 104/2009 и 89/2015

ПРЕУЗМИTE документ

Закон о Агенцији за привредне регистре

„Службени гласник РС“, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011

ПРЕУЗМИTE документ