Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони у припреми

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о патентима

ПРЕУЗМИTE документ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Министарство привреде обавештава јавност да ће се у периоду од 15. јануара до 3. фебруара 2021. године спроводити јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Нацрт закона). Министарство привреде позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

Министарство привреде обавештава јавност да ће се у периоду од 15. јануара до 3. фебруара 2021. године спроводити јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стечају (у даљем тексту: Нацрт закона). Министарство привреде позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о допуни Закона о јавним предузећима

ПРЕУЗМИTE документ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника

ПРЕУЗМИTE документ

Обавештење о отпочињању израде Нацрта закона о изменама и допунама закона о Централној евиденцији стварних власника

Министарство привреде, у складу са одредбама члана 77. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др.закон), којим је прописано да су министарства и посебне организације дужни да обавесте јавност путем своје интернет странице и портала е-управе о отпочињању израде нацрта закона, при чему објављују и основне […]

ПРЕУЗМИTE документ