Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Закони у припреми

Јавна расправа о Нацрту закона о предметима од драгоцених метала

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о предметима од драгоцених метала у периоду од 10. до 30. априла 2019. године. У сарадњи са Привредном комором Србије, Министарство привреде организује јавну расправу о Нацрту закона о предметима од драгоцених метала, која ће се у форми округлог стола одржати 18. априла 2019. године, од 10 […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

НАЦРТ ЗАКОНA О МЕТРОЛОГИЈИ

Јавна расправа о Нацрту закона о метрологији Министарство привреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о метрологији у периоду од 20. августа до 10. септембра 2018. године. У сарадњи са Привредном комором Србије, Министарство привреде организује јавне расправе о Нацрту закона о метрологији, која ће се у форми округлих столова одржати у неколико градова Србије […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о акредитацији

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о акредитацији у периоду од 20. јуна до 10. јула 2018. године. У сарадњи са Привредном комором Србије, Министарство привреде организује јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о акредитацији, која ће се у форми округлих столова одржати у […]

ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ ПРЕУЗМИTE документ

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима

ПРЕУЗМИTE документ

Нацрт закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености

ПРЕУЗМИTE документ

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о стечају