Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Zakoni u pripremi

Javna rasprava o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala

Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala u periodu od 10. do 30. aprila 2019. godine. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo privrede organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o predmetima od dragocenih metala, koja će se u formi okruglog stola održati 18. aprila 2019. godine, od 10 […]

PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument

NACRT ZAKONA O METROLOGIJI

Javna rasprava o Nacrtu zakona o metrologiji Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o metrologiji u periodu od 20. avgusta do 10. septembra 2018. godine. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo privrede organizuje javne rasprave o Nacrtu zakona o metrologiji, koja će se u formi okruglih stolova održati u nekoliko gradova Srbije […]

PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji

Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji u periodu od 20. juna do 10. jula 2018. godine. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvo privrede organizuje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji, koja će se u formi okruglih stolova održati u […]

PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument PREUZMITE dokument

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima

PREUZMITE dokument

Nacrt zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti

PREUZMITE dokument

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju