Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Ostali zakoni

Zakon o Vladi

„Službeni glasnik“, br. 55/2005, 71/2005 – ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – Odluka US, 72/2012, 7/2014 – Odluka US 44/2014

PREUZMITE dokument

Zakon o ministarstvima

„Službeni glasnik RS“, br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 – dr. zakon

PREUZMITE dokument

Zakon o kontroli državne pomoći

„Službeni glasnik RS“ broj 51/2009

PREUZMITE dokument

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

„Službeni glasnik RS“ broj 88/2011, 15/2016 i 104/2016

PREUZMITE dokument

Zakon o javnim agencijama

„Službeni glasnik RS“, br. 18/2005 i 81/2005 – ispr

PREUZMITE dokument

Zakon o budžetu za 2017. godinu

„Službeni glasnik RS“, br. 99/2016

PREUZMITE dokument

Zakon o državnoj upravi

Službeni glasnik RS“, br. 79 od 16. septembra 2005, 101 od 6. novembra 2007, 95 od 17. decembra 2010, 99 od 11. septembra 2014

PREUZMITE dokument

Zakon o državnim službenicima

„Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 81 /2005 – ispravka, 83 /2005 – ispravka, 64/2007, 67 – ispravka, 116/2008, 104 /2009, 99/2014

PREUZMITE dokument