Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
17.10.2018.

Građani koji žele da osnuju jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) od danas to mogu da obave elektronskim putem, jednostavnije i jeftinije od tradicionalne registracije “u papirima”.

E- registracija se obavlja u Agenciji za privredne registre, u potpunosti putem interneta. Naknada za uslugu plaća se isključivo platnim karticama i za 1.400 dinara je niža od naknade za registraciju „u papiru“.

E-prijavu može da podnese član društva, odnosno njegov osnivač koji je domaće ili strano fizičko lice ili, domaće pravno lice koje prijavu podnosi preko svog registrovanog zastupnika, odnosno punomoćnika.

Elektronska prijava jednočlanih društava sa ograničenom odgovornoću predviđena je Zakonom o privrednim društvima, čiji je predlagač Ministarstvo privrede.

Detaljne informacije dostupne su na portalu Agencije za privredne registre.