Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

ЈАВНA НАБАВКЕ БРОЈ 30/2018 – услуга учешћа у реализацији програма „Ученичка компанија“, предузетништво у средњим школама у РС

05.04.2018.

На основу члана 36. став 1. тачка 2.  став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БРОЈ 30/2018

 

  1. Наручилац: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20,
  2. Интернет страница: privreda.gov.rs
  3. Врста наручиоца: орган државне управе
  4. Опис предмета: услуга учешћа у реализацији програма „Ученичка компанија“, предузетништво  у средњим школама у РС.
  5. Назив и ознака из општег речника набавке: 98000000.– остале јавне, друштвене и личне услуге.
  6. Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 2

Организација “Достигнућа младих у Србији“, у овом тренутку је једина организација која у нашој земљи спроводи међународно лиценцирани програм “Ученичка компанија“. Лиценцу за спровођење наведеног програма издаје организација Junior Achievement Worldwide и иста лиценца представља потврдуда одређена организација испуњава стандраде и има право и могућност да спроводи програм “Ученичка компанија“

  1. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив: “Достигнућа младих у Србији“, ул. Светогорска 5/7, Београд