Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број 41/2019 Преговарачки поступак – Услуге у области предузетничког образовања

12.04.2019.

На основу члана 36. став 1. тачка 2) и став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), Министарство привреде објављује

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 41/2019

 

Наручилац: Министарство привреде, Београд, ул. Кнеза Милоша 20

Интернет страница: www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: орган државне управе

Опис предмета: услуге у области развоја предузетничког образовања

Назив и ознака из општег речника набавки: 98000000 – остале јавне, друштвене и личне услуге.

Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 2 (ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач)

Организација “Достигнућа младих у Србији“, у овом тренутку је једина организација која у нашој земљи спроводи међународно лиценцирани програм “Ученичка компанија“. Лиценцу за спровођење наведеног програма издаје организација Junior Achievement Worldwide и иста лиценца представља потврду да одређена организација испуњава стандраде и има право и могућност да спроводи програм “Ученичка компанија“

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив: “Достигнућа младих у Србији“, ул. Војводе Хрвоја број 28, 2. спрат, Београд