Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj 73/2019 – Usluga pretplate na pristup elektronskoj bazi propisa Paragraf lex

25.07.2019.

Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2. i stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), donosim

 

OBAVEŠTENJE

O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE

BROJ 73/2019

 

  1. Naručilac: Ministarstvo privrede, Beograd, ul. Kneza Miloša 20
  2. Internet stranica: privreda.gov.rs
  3. Vrsta naručioca: organ državne uprave
  4. Opis predmeta: pretplata na pristup elektronskoj bazi propisa Paragraf lex
  5. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 48610000.– sistemi baze podataka
  6. Osnov za primenu pregovaračkog postupka: član 36. stav 1. tačka 2)

Privredno društvo Paragraf lex je jedini i isključivi izdavač i distributer predmetne elektronske baze propisa

Naziv i adresa lica kojima će naručilac poslati poziv: Paragraf lex, Novi Sad, Kej žrtava racije broj 4a.