Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број ЈН О/3-2014 – Реконструкција и доградња ОШ „Бранко Миљковић” у Нишу

28.05.2014.

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је да ради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи рок за достављање понуда и време јавног отварања понуда је прецизирано последњом изменом конкурсне документације, коју можете преузети на доле наведени линк

Огласи који се односе на наведену јавну набавку (претходно обавештење, позив за подношење понуда и остало), већ су објављени на интернет страници Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и на Порталу јавних набавки.

Овим путем обавештавамо заинтересована лица, да огласе за већ покренуте поступке јавних набавки можете и даље преузимати на Порталу јавних набавки, наручилац – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, под наведеним бројем и називом јавне набавке.