Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Јавна набавка број О-23/2014 – Реконструкција општинског пута 1. реда Лопаш – Радаљево, општина Ариље

29.05.2014.

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе је у својству Наручиоца покренуло наведени поступак јавне набавке. Сагласно Закону о министарствима („Службени гласник Републике Србије”, број 44/14), дана 26. априла 2014. године, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе престало је даради, а Министарство привреде преузело је вршење надлежности у области регионалног развоја. У складу са наведеним, крајњи рок за достављање понуда и време јавног отварања понуда је прецизирано последњом изменом конкурсне документације, коју можете преузети на доле наведени линк:

Огласи који се односе на наведену јавну набавку (претходно обавештење, позив за подношење понуда и остало), већ су објављени на интернет страници Министарства регионалног развоја и локалне самоуправеи на Порталу јавних набавки.

Овим путем обавештавамо заинтересована лица, да огласе за већ покренуте поступке јавних набавки можете и даље преузимати на Порталу јавних набавки, наручилац – Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, под наведеним бројем и називом јавне набавке.