Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Javna nabavka broj O/19-2014 – Rekonstrukcija trotoara sa infrastrukturom u ulici Karađorđeva, Ćuprija

29.05.2014.

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave je u svojstvu Naručioca pokrenulo navedeni postupak javne nabavke. Saglasno Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 44/14), dana 26. aprila 2014. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave prestalo je daradi, a Ministarstvo privrede preuzelo je vršenje nadležnosti u oblasti regionalnog razvoja. U skladu sa navedenim, krajnji rok za dostavljanje ponuda i vreme javnog otvaranja ponuda je precizirano poslednjom izmenom konkursne dokumentacije, koju možete preuzeti na dole navedeni link.
Oglasi koji se odnose na navedenu javnu nabavku (prethodno obaveštenje, poziv za podnošenje ponuda i ostalo), već su objavljeni na internet stranici Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samoupravei na Portalu javnih nabavki.

Ovim putem obaveštavamo zainteresovana lica, da oglase za već pokrenute postupke javnih nabavki možete i dalje preuzimati na Portalu javnih nabavki, naručilac – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, pod navedenim brojem i nazivom javne nabavke.