Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 70/2019 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji nekategorisanog puta u Vrnčanima, grad Čačak

18.07.2019.

 

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

broj 70/2019Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i dogradnji nekategorisanog puta u Vrnčanima, grad Čačak

  

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: Nabavka, prevoz i ugradnja zaštitne mreže od duplo pocinkovane žice

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj: 404-02-30/6/2018-11 od 15. maja 2018. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj: 404-02-30/6/2018-11 od 15. maja 2018. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj: 404-02-2835/19 od 26. juna 2019. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

Ratko Mitrović Construction d.o.o, Čačak, Bulevar Tanaska Rajića  br. 35, PIB 104884983, matični broj 20260424 (nosilac posla grupe ponuđača koju čine Ratko Mitrović Construction d.o.o, Čačak, Bulevar Tanaska Rajića  br. 35 i MBA – Ratko Mitrović Niskogradnja d.o.o, Beograd, Ul. Savski nasip  br. 1-3)

Lice za kontakt: Slavica Živković, slavica.zivkovic@privreda.gov.rs, u periodu  7,30 – 15,30 sati.