Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA broj 71/2019 – Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji ulice Veselina Milekića, grad Čačak

18.07.2019.

 

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

broj 71/2019Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji ulice Veselina Milekića, grad Čačak

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: iskop zemljanog materijala

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj: 404-02-40/6/2018-11 od 26. aprila 2018. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj: 404-02-40/6/2018-11 od 26. aprila 2018. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj 404-02-2836/19 od 26. juna 2019. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

Ratko Mitrović Construction d.o.o., Čačak, Ul. Bulevar Tanaska Rajića  br. 35, PIB 104884983, matični broj 20260424 – nosilac posla i MBA – Ratko Mitrović Niskogradnja d.o.o., Beograd, Ul. Savski nasip  br. 1-3, PIB 100002661, matični broj 06971601

 

Lice za kontakt: Snežana Kostić, snezana.kostic@privreda.gov.rs, u periodu  7,30 – 15,30 sati.