Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3/2020 – Izvođenje dodatnih radova na izgradnji fiskulturne sale Osnovne škole „Živko Tomićˮ u Donjoj Šatornji, druga faza, opština Topola

28.01.2020.

Na osnovu člana 36. stav 7. i člana 57. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/2015), Ministarstvo privrede objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

broj 3/2020Izvođenje dodatnih radova na izgradnji fiskulturne sale Osnovne škole „Živko Tomićˮ u Donjoj Šatornji, druga faza, opština Topola

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo privrede, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 20, www.privreda.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova: radovi na saobraćajnici

Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora:

Ugovor o izvođenju radova broj 404-02-181/8/2018-11 od 21. decembra 2018. godine

Osnov za primenu pregovaračkog postupka:

U toku izvođenja radova po prvobitno zaključenom Ugovoru broj 404-02-181/8/2018-11 od 21. decembra 2018. godine utvrđeno je da je došlo do pojave nepredviđenih radova. Iz tih  razloga neophodno je sprovesti pregovarački postupak u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5) podtačka (1) Zakona o javnim nabavkama. Uprava za javne nabavke je dala pozitivno mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka broj 404-02-5889/19 od 27. decembra 2019. godine.

Naziv i adresa lica kome će naručilac poslati poziv za podnošenje ponuda:

Nosilac posla Kuća stil d.o.o. Svilajnac, Kralja Petra I bb, PIB 101475828, matični broj 17278231 i članovi grupe Statik d.o.o. Kovin, Smederevska br. 72, PIB 101406319, matični broj 08246874, Preduzeće za puteve Kragujevac d.o.o. Kragujevac, Tanaska Rajića br. 16, PIB 101317830, matični broj 07165897 i KVM Tehnik d.o.o. Smederevo, Vojvode Sime br. 3/18, PIB 109905411, matični broj 21264776

Lice za kontakt: Snežana Kostić, snezana.kostic@privreda.gov.rs, u periodu 7,30 – 15,30 sati.