Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva) za partiju 2 – Evro Premium BMB 95

17.07.2019.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU

u postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 (nabavka goriva i maziva)

za partiju 2Evro Premium BMB 95

 

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka

Predmet javne nabavke: Nabavka goriva – Evro Premium BMB 95

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09100000

Ugovorena vrednost iznosi 2.997.000,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Broj primljenih ponuda: 1.

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 18. april 2019. godine

Datum zaključenja ugovora: 19. jun 2019. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem: „Naftna industrija Srbije“ iz Novog Sada, ul. Narodnog fronta broj 12.

Period važenja ugovora: Do 19. juna 2020. god.