Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU u postupku centralizovane javne nabavke broj 5/2018 (usluge osiguranja vozila) za partiju 1 – obavezno osiguranje

29.08.2018.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU

u postupku centralizovane javne nabavke broj 5/2018 (usluge osiguranja vozila)

za partiju 1 – obavezno osiguranje

 

 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak – centralizovana javna nabavka

Predmet javne nabavke: Usluge osiguranja vozila

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 66514110-0

Ugovorena vrednost iznosi 200.000,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda: 1.

Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 14.06.2018. godine

Datum zaključenja ugovora: 22.08.2018. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem: Dunav osiguranje a.d.o. iz Beograda, ul. Makedonska broj 4.

Period važenja ugovora: 1. septembra 2019. god.