Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u postupku javne nabavke broj 73/2019

19.08.2019.

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015), naručilac Ministarstvo privrede (korisnik budžetskih sredstava), Kneza Miloša broj 20, internet adresa: www.privreda.gov.rs, objavljuje

 

 

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

u postupku javne nabavke broj 73/2019

 

 

Vrsta postupka: pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Predmet javne nabavke: usluge pretplate na pristup elektronskoj bazi propisa za 100 korisnika

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 48610000 – sistemi baza podataka

Ugovorena vrednost iznosi 200.000,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža ponuđena cena

Element o kojem se pregovaralo u postupku pregovaranja je ponuđena cena

Broj primljenih ponuda: 1, neblagovremenih ponuda nije bilo.

Datum donošenje odluke o dodeli ugovora: 02. avgust 2019. godine.

Datum zaključenja ugovora: 15. avgust 2019. godine

Osnovni podaci o dobavljaču: ugovor je zaključen sa dobavljačem: Paragraf Lex iz Novog Sada, ul. Kej žrtava racije broj 4a.